Spring naar content

Ledenraad LHV neemt geen genoegen met ’nee’ van de minister

We hebben vanavond met onze Ledenraad de teleurstellende reactie van de minister gedeeld, die we net voor de bijeenkomst per brief ontvingen. De Ledenraad gaf daarop een niet mis te verstane boodschap af: hier nemen we geen genoegen mee. Minister De Jonge geeft op geen enkele manier blijk dat hij de urgentie van de situatie inziet. Het is onbegrijpelijk dat de minister zo omgaat met een beroepsgroep die zo cruciaal is voor de COVID-zorg, voor de zorg voor onder andere al die thuiswonende ouderen en voor de spoedzorg.

Beleid en bekostiging afbeelding

Ella Kalsbeek, LHV-voorzitter: “Het is zo zonde dat hier zoveel tijd aan verloren gaat en dat de huisartsen zich hierdoor zo niet gezien voelen. We bereiden ons voor op een forse toename van de uitval in de huisartsenzorg, dat maakt de houding van de minister zo onbegrijpelijk. Van veel kanten hebben we de afgelopen dagen steun gekregen, zoals van de ziekenhuizen die zo afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de huisartsenzorg.”

Lees ook:

Wat nu?

“We zullen de druk verder opvoeren”, zegt Ella Kalsbeek. “De minister zal doordrongen moeten raken van de ernst van de situatie. De huisartsen zijn bezorgd over het overeind houden van de patiëntenzorg, al helemaal met de berichten over de Britse variant. We hebben in de ziekenhuizen gezien wat de consequenties zijn van een hoge personeelsuitval voor de patiënten. Dat willen we te allen tijde voorkomen in de huisartsenzorg natuurlijk. Huisartsen willen er zijn voor hun patiënten, dat staat voorop. Daarom hechten wij zo aan het spoedig vaccineren van de huisartsen.”

Nieuws

Huisartsen zitten met de handen in het haar om de bezetting van hun praktijk rond te krijgen. Door inhaalzorg en een alsmaar stijgende zorgvraag is het er drukker dan ooit, terwijl gaten in het rooster niet te vullen blijken. Voor de meeste huisartsen is de werkdruk toegenomen en driekwart vindt de werkdruk echt te hoog, blijkt uit LHV-onderzoek. LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld: ‘Ruim de helft van de huisartsen heeft minder energie en er zijn nauwelijks mogelijkheden om te herstellen. We moeten deze negatieve spiraal doorbreken, als we de huisartsenzorg toegankelijk willen houden’.

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).

Pas een kleine twee weken aan het werk voor de LHV en in de gesprekken met huisartsen tekent zich al een rode draad af. Voorzitter Mirjam van ’t Veld hoort en ziet de toenemende druk op de huisartsenpraktijk: “De vele, vele telefoontjes, inhaalzorg, het niet rond krijgen van de personele bezetting in de zomer. En niet te vergeten, de tweede vaccinatieronde die ook volop bezig is. Veel huisartsen en de medewerkers zitten echt aan hun taks, dat is duidelijk.”