Spring naar content

LHV aan minister De Jonge: “Neem huisartsen serieus en kom afspraak na”

Als LHV zetten we ons hard in om te zorgen dat er alsnog een mogelijkheid komt voor de onmisbare huisartsen in de acute zorg om zich in januari te laten vaccineren. Na de weigering van de minister van afgelopen dinsdagavond geven wij niet op. Via de politiek, de media en uiteraard direct tegen de minister zeggen we: kom uw afspraken na en laat zien dat u de huisartsen serieus neemt.

Beleid en bekostiging afbeelding

Zodra we dinsdagavond van het ministerie hoorden dat zij geen werk zouden maken van vaccinatie van huisartsen deze maand, hebben we hierover de publiciteit gezocht. Ook hebben we contact gezocht met de politieke partijen in de Tweede Kamer, met het oog op het Kamerdebat over corona op woensdag. In talloze media hebben we vervolgens, ook met dank aan veel huisartsen voor hun medewerking daarin, dit verhaal kunnen vertellen.

Geen inkeer tijdens het debat

In het Kamerdebat bleek de minister nog niet tot inkeer te zijn gekomen. Sterker nog, hij ontkende daar dat hij afspraken van deze strekking met de LHV zou hebben gemaakt. Terwijl hij die afspraken zelf genoemd heeft in de brief die hij op 4 januari aan de Tweede Kamer stuurde.

Luister dit interview terug van Sven Kockelmann met LHV-voorzitter Ella Kalsbeek over hoe het precies zit: Huisartsen nog altijd boos: ‘Minister spreekt niet de waarheid over vaccinatie’ – NPO Radio 1

Brief aan de minister

Naast alle andere contacten met VWS, heeft het bestuur van de LHV vandaag een officiële brief gestuurd naar de minister, waarin we nogmaals de afspraken aanhalen en daarnaast ons ongeloof uiten over zijn uitspraken tijdens het debat in de Tweede Kamer op woensdag.

We hopen op een spoedige, positieve reactie van de minister.
Ondertussen beraden we ons op verdere acties. Vanavond komt de Ledenraad van de LHV bijeen om te bespreken wat de consequenties zijn van deze ontwikkelingen.

Nieuws

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).

Als LHV helpen we mee om de prikcapaciteit van de GGD waar mogelijk en nodig te vergroten. Mogelijk zijn er (gepensioneerde) huisartsen die in hun regio en hun praktijk, de ruimte zien om hieraan een bijdrage te leveren. Ondanks de grote druk en zonder dat dit ten koste gaat van de (acute) huisartsenzorg

De vraag naar zorg thuis neemt razendsnel toe. Tegelijkertijd vallen veel zorgverleners uit door ziekte en quarantaine. Daardoor kan in de huisartsenzorg en de wijkverpleging de zorg helaas niet meer worden geboden zoals patiënten en cliënten dat gewend zijn. Dat maken de Landelijke Huisartsen Vereniging, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en ActiZ vandaag bekend.