Spring naar content

LHV Ledenraad stemt in met veranderd schema COVID-vaccinaties

Tijdens een online vergadering op 4 januari heeft de Ledenraad gesproken over de actuele ontwikkelingen rond de COVID-vaccinatie en het veranderde vaccinatieschema dat VWS bekend heeft gemaakt. De Ledenraad stemde in met de nieuwe fasering, maar vroeg wel nadrukkelijk om duidelijkheid en houvast voor huisartsen over hun rol in de COVID-vaccinaties, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden.

Beleid en bekostiging afbeelding

Vanwege een aantal recente ontwikkelingen heeft VWS maandag 4-1 het eerder aangekondigde vaccinatieschema aangepast. Zo heeft het RIVM na onderzoek geconcludeerd dat het Pfizer/BioNTechvaccin echt niet geschikt te maken is voor gebruik in de huisartsenpraktijk, terwijl dit vaccin juist voor ouderen zeer geschikt is.

Daarnaast geeft VWS voorrang aan de vaccinatie van een deel van de zorgmedewerkers in de ziekenhuizen en in de huisartsenspoedzorg. Het lijkt misschien gering, maar de vaccinatie van huisartsen is daarmee op ons aandringen in vergelijking met het eerste vaccinatieschema zo’n 3 maanden naar voren gehaald. Als LHV hebben we -ook in de media- onze tevredenheid hierover uitgesproken. Ook de Ledenraad toonde zich blij met de afspraken voor huisartsen.

De Ledenraad vroeg opnieuw aandacht voor de praktische uitvoerbaarheid, het beperken van extra administratieve lasten, ondersteuning in ICT en andere randvoorwaarden bij de vaccinaties. Zeker omdat werkzaamheid en beschikbaarheid van vaccins mogelijk de komende tijd nog kunnen leiden tot een (iets) andere rolverdeling tussen GGD en huisartsen. Dat vraagt om flexibiliteit en dan is het extra belangrijk dat randvoorwaarden goed geregeld zijn.

De Ledenraad pleit er ook voor dat er snel meer duidelijkheid komt voor huisartsen over de concrete fasering en praktische uitwerking van de vaccinatie. Veel hangt af van type vaccins, beschikbare hoeveelheden en exacte leverdata. De LHV houdt u zo goed mogelijk op de hoogte, om ook de vele praktische vragen van huisartsen te beantwoorden.

Momenteel is bekend:

  • Er komen op dit moment wekelijks nog maar weinig (Pfizer-)vaccins beschikbaar, en de andere vaccins (Moderna, Astra/Zeneca en later nog andere) zullen ook in relatief kleine aantallen beschikbaar komen. Grootschalige vaccinatierondes zoals we die kennen van de griepvaccinatie, liggen zeker niet in de lijn der verwachting.
  • De keuze om een bepaalde doelgroep (op leeftijd, medische indicatie, kwetsbaarheid, werkzaam in de zorg etc.) te vaccineren, gaat op dit moment onherroepelijk ten koste van de beschikbaarheid van vaccins voor een andere doelgroep.

Dit is momenteel de context, waarbinnen het ministerie van VWS de vaccinatiestrategie bepaalt.

Moderna-vaccin naar huisartsenpraktijken

De Ledenraad kon zich vinden in de huidige fasering dat zodra het Moderna-vaccin beschikbaar komt, dit naar de huisartsenpraktijken gaat. Het is bestemd voor de eerste groepen kwetsbare niet-mobiele ouderen én voor alle huisartsen (praktijkhoudend en waarnemend) en voor hun medewerkers. Dit valt qua timing deels samen met de vaccinatie van zorgmedewerkers uit de VVT en de ziekenhuizen op centrale(re) locaties, met het Pfizer-vaccin. Mocht het Moderna-vaccin onverhoopt toch later geleverd worden, dan hebben wij met VWS afgesproken dat er voor de huisartsen een andere oplossing wordt gezocht.

Nieuws

Heeft u bij Nationale-Nederlanden of Nedasco een verzuimverzekering of een WGA-hiaatverzekering afgesloten, via de LHV-mantelovereenkomst? Weet dan dat op 1 januari 2022 het contract afloopt. In dit bericht leest u over het verleningsvoorstel en welke uitbreidingsmogelijkheden wij met de betrokken verzekeraars hebben afgesproken.

De tarieven voor 2022 zijn minder hard gestegen, dan de tarieven voor 2021. Hoe zit dat? In dit bericht leggen we uit hoe de indexering tot stand komt, wat de relatie met het NZa-kostenonderzoek is en hoe de LHV opkomt voor het huisartsenbelang.

Het kabinet blijft doof voor onze bezwaren tegen de verplichting om voortaan elk jaar een lange vragenlijst over de financiële huishouding in de huisartsenpraktijk te beantwoorden. Onze aangedragen alternatieven schuift staatssecretaris Blokhuis van VWS terzijde. Dit blijkt uit de brief die hij over de regeling Jaarverantwoording Wmg aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.