Spring naar content

Mogelijkheden voor uitstellen financiële verplichtingen

Mogelijkheden voor uitstellen financiële verplichtingen

7 april 2020

De huidige coronacrisis kan voor huisartsen zorgen voor minder inkomsten. De zorgverzekeraars hebben vorige week financiële steun toegezegd. Op die manier kunnen praktijkhouders en huisartsenposten personeel behouden en de samenwerking met waarnemend huisartsen in stand houden. Zit u als waarnemer toch in financiële moeilijkheden? Dan zijn er een aantal mogelijkheden om uw financiële verplichtingen tijdelijk uit te stellen.

Beleid en bekostiging afbeelding

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De premie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor u als waarnemer een forse kostenpost. Vrijwel alle arbeidsongeschiktheidsverzekeraars hebben speciale coulanceregelingen. De meeste verzekeraars bieden een aantal opties, waaronder:

  1. Het (tijdelijk) wijzigen van de premiebetalingstermijn, zodat u bijvoorbeeld jaarlijks of per kwartaal kunt gaan betalen. Op de korte termijn hoeft u dan geen premie te betalen. Dit kan niet met terugwerkende kracht;
  2. Uitstel van betaling van de premies;
  3. Het (tijdelijk) aanpassen van de verzekering, zoals het verlagen van het verzekerde bedrag of verlenging van de wachttijd. Dit verlaagt de premielast;
  4. Het (tijdelijk) opschorten van de verzekering. Dit betekent echter wel dat u bij arbeidsongeschiktheid tijdens de opschortingsperiode geen recht heeft op een uitkering. U betaalt tijdens de opschortingsperiode geen of een beperkte premie. Is de opschortingsperiode voorbij? Dan kunt u de verzekering weer laten ingaan zonder extra medische waarborgen of onderzoek.

Realiseert u zich wel dat er nu ook juist een groter risico is op arbeidsongeschiktheid als gevolg van COVID-19. Het aanpassen van de polis kan vervelende gevolgen hebben wanneer u wél arbeidsongeschikt wordt.

De opties onder a en b kunt u veelal rechtstreeks regelen met uw verzekeraar. Win voor de overige situaties advies in bij uw verzekeringstussenpersoon. De informatie die arbeidsongeschiktheidsverzekeraars geven verandert steeds. Voor de meest up-to-date informatie verwijzen wij u naar de informatie van de verzekeraars zelf:

Pensioenpremie

Uw pensioenpremie is maandelijks een forse kostenpost. De LHV heeft contact opgenomen met SPH: er bestaat de mogelijkheid om een tijdelijke betalingsregeling te treffen. Dit is maatwerk en afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie. Uiteraard moet u de premie later wel betalen. Het aanpassen van de pensioenpremies is wettelijk niet toegestaan. Voor het treffen van een betalingsregeling kunt u contact opnemen met SPH via (030) 277 96 40 of via advies@huisartsenpensioen.nl.

Hypotheekrente

Mogelijk kunt u op het moment de hypotheeklasten van uw woning niet opbrengen. Hypotheekverstrekkers kunnen met u kijken naar een passende oplossing, zoals uitstel van betaling. Dit is maatwerk. Wij adviseren u om hierover contact op te nemen met uw hypotheekverstrekker.

LHV-contributie

Kort geleden zijn de lidmaatschapsfacturen verzonden. Neem gerust contact met ons op om afwijkende betalingsafspraken te maken. U kunt onze ledenadministratie bereiken via (085) 04 80 000 of ledenadministratie@lhv.nl

Overheidsmaatregelen

Een aantal overheidsmaatregelen kunnen voor u als waarnemer interessant zijn. Zie hiervoor punt 2 t/m 4 in ons nieuwsbericht.

Meer informatie over het coronavirus vindt u in het dossier coronavirus.

Nieuws

De Rijksoverheid heeft besloten om per 1 februari de geldigheidsduur van coronatoegangsbewijzen aan te passen, zodat deze in lijn komt met andere EU-landen. Dit besluit is genomen zonder consultatie van betrokken beroepsorganisaties zoals de LHV. Dit besluit heeft gevolgen voor sommige papieren vaccinatie-QR-codes die u als huisarts aan patiënten heeft verstrekt.

Op woensdag 26 januari om 20:00 faciliteren de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het RIVM in samenwerking met MedischeScholing.nl weer een gratis, geaccrediteerd COVID-webinar voor zorgprofessionals. Thema’s die we bespreken zijn de omikronvariant, anti-virale medicatie en thuisbehandeling.

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).