Spring naar content

Plattegrond met mogelijkheden 1,5 metermaatregel

Plattegrond met mogelijkheden 1,5 metermaatregel

29 mei 2020

Wilt u uw praktijk klaarmaken voor de 1,5 metermaatregel? Vraagt u zich af hoe u dit op een verantwoorde wijze doet? En kunt u hier wel wat hulp bij gebruiken? Schakel dan de adviseurs van LHV Bouwadvies in en laat de mogelijkheden intekenen op een plattegrond.

Beleid en bekostiging afbeelding

Op de plattegrond van uw praktijk laten wij zien welke ingrepen nodig zijn om aan de 1,5 metermaatregel te voldoen. Het enige dat wij hiervoor nodig hebben is een actuele plattegrond(en) van uw praktijk of gezondheidscentrum waarop de huidige inrichting op schaal is gespecificeerd. En eventueel aanvullende bijzonderheden waar we rekening mee moeten houden.

Let op: de positie van huisarts en patiënt wijkt hierop af van het advies in ‘normale’ tijden. Hier is bewust voor gekozen omdat de kans op verspreiding via oppervlaktecontact zo gereduceerd wordt.

Werkwijze

Wilt u gebruik maken van deze dienst? Dan is de werkwijze als volgt:

  1. U benadert LHV Bouwadvies en geeft aan dat u gebruik wilt maken van deze dienst, via bouwadvies@lhv.nl of 085 04 80 111.
  2. U stuurt de benodigde plattegrond(en) naar ons op
  3. Eén van de bouwadviseurs benadert u telefonisch over de opgave
  4. U ontvangt een offerte voor de werkzaamheden
  5. De werkzaamheden starten na uw schriftelijke opdrachtverstrekking
  6. Wij schetsen een plan op de ontvangen plattegrond(en)
  7. Wij bespreken het plan telefonisch met u
  8. U krijgt het plan toegestuurd, samen met een overzicht van aan te schaffen materialen en adressen waar u dit kunt afnemen.

Kosten

(excl. 21% BTW)  LedenNiet leden
Praktijk t/m 300 m² B.V.O € 350 € 420 
Praktijk 301 m² tot 600 m²    € 400 € 480
Praktijk 601 m² tot  900 m² € 450€ 540  
Praktijk groter dan 900 m²   € 500 € 600 

Aanvullende tips

Bent u op zoek naar meer mogelijkheden voor de praktijkinrichting volgens de 1,5 metermaatregel? Lees onze tips (speciaal voor LHV-leden).

Nieuws

De Rijksoverheid heeft besloten om per 1 februari de geldigheidsduur van coronatoegangsbewijzen aan te passen, zodat deze in lijn komt met andere EU-landen. Dit besluit is genomen zonder consultatie van betrokken beroepsorganisaties zoals de LHV. Dit besluit heeft gevolgen voor sommige papieren vaccinatie-QR-codes die u als huisarts aan patiënten heeft verstrekt.

Op woensdag 26 januari om 20:00 faciliteren de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het RIVM in samenwerking met MedischeScholing.nl weer een gratis, geaccrediteerd COVID-webinar voor zorgprofessionals. Thema’s die we bespreken zijn de omikronvariant, anti-virale medicatie en thuisbehandeling.

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).