Spring naar content

Rolverdeling GGD en huisartsenzorg bij coronatesten van patiënten

Rolverdeling GGD en huisartsenzorg bij coronatesten van patiënten

29 april 2020

De overheid heeft aangekondigd dat er meer capaciteit beschikbaar is om burgers te gaan testen op coronabesmetting. Onduidelijk was tot nu toe wie die testen zou gaan uitvoeren en welke patiënten hiervoor als eerste in aanmerking komen. LHV, NHG en InEen hebben daarover nu afspraken gemaakt met de landelijke koepel van GGD’en en het ministerie van VWS. Precieze uitwerking vindt regionaal plaats.

Beleid en bekostiging afbeelding

De afspraken gaan over het testen van patiënten die een verhoogd risico hebben op een ernstig verloop van COVID-19 en/of een verhoogd risico hebben om anderen te infecteren. Deze groepen worden beschreven in de RIVM-richtlijn ‘Testbeleid risicogroepen COVID-19’.

Uitvoering van de testen

Zowel GGD als huisartsen(organisaties) hebben een rol in het testen. Er is verdeeld wie in welke situatie de test zal uitvoeren.

 • Situatie 1. Als een patiënt met coronaverdachte klachten zich meldt bij de huisartsenpraktijk of huisartsenpost.
  Reden voor de test (testindicatie): om het medisch behandelbeleid voor deze individuele patiënt te kunnen bepalen (klinisch-diagnostisch).
  Test uitgevoerd door: de huisarts.
 • Situatie 2. Het bepalen van maatregelen voor de omgeving van een bevestigde COVID-19-patiënt.
  Reden voor de test: om te kunnen bepalen welke individuele zorgmaatregelen mensen in de omgeving van een coronapatiënt moeten nemen (dus niet voor het bepalen van het medisch behandelbeleid voor deze mensen).
  Test uitgevoerd door: Primair door een (mobiele) testvoorziening in de regio (“swabdienst”) die hiervoor is ingeregeld (of moet worden).
 • Situatie 3. Als er bron- en contactonderzoek plaatsvindt naar aanleiding van een bevestigde COVID-19-patiënt.
  Reden voor de test: om de uitbraak te bestrijden.
  Test uitgevoerd door: de GGD. Er is hoogstens een rol voor de huisarts als bijvangst vanuit situaties 1 en 2.
 • Situatie 4. Als bepaald moet worden of een patiënt wel of niet kan worden opgenomen in een zorginstelling of voor een electieve behandeling mag komen.
  Reden voor de test: testen als triage-instrument.
  Test uitgevoerd door: de GGD of bij de instelling die de triage doet.

In de leidraad ‘Uitvoering testen op COVID-19 bij patiënten extramuraal’ wordt dit beleid nader toegelicht.

Regionale organisatie van testen door huisartsen

Het testen door huisartsen moet regionaal worden georganiseerd. De GGD GHOR zal daarbij ondersteunen. Op die manier kan er worden gewerkt vanuit bestaande regionale afspraken en bestaande logistiek tussen huisartsen en laboratoria.

In de leidraad ‘Uitvoering testen op COVID-19 bij patiënten extramuraal’ staan adviezen voor huisartsen(organisaties) welke stappen zij moeten zetten om het testen uit te voeren.

Nieuws

Op woensdag 26 januari om 20:00 faciliteren de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het RIVM in samenwerking met MedischeScholing.nl weer een gratis, geaccrediteerd COVID-webinar voor zorgprofessionals. Thema’s die we bespreken zijn de omikronvariant, anti-virale medicatie en thuisbehandeling.

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).

Wat verandert er per 1 januari, of blijft juist gelijk, waarvan het handig is dat u het weet? In dit bericht ziet u het in een oogopslag. Met de laatste informatie en herinneringen aan eerdere berichten over wijzigingen vanaf 2022.