Spring naar content

Wat betekent de Wet digitale overheid voor de huisartsenzorg?

Werkt uw praktijk met digitale toepassingen waarbij patiënten moeten inloggen? Denk aan patiëntenportalen of aan online inzage in medische gegevens. Dan krijgt u te maken met de Wet digitale overheid. De overheid stelt daarin vanaf juli 2021 eisen aan de manier waarop patiënten kunnen inloggen. We zetten voor u op een rij hoe u weet of u voldoet aan deze eisen en zo niet, wat u dan moet doen.

Beleid en bekostiging afbeelding

De Wet digitale overheid (Wdo) treedt naar verwachting per 1 juli 2021 gefaseerd in werking. De wet vereist dat burgers, cliënten en patiënten veilig toegang krijgen tot elektronische dienstverlening van overheidsinstanties, semi-overheidsinstanties en zorgaanbieders. Dat betekent ook wat voor hoe u als huisarts uw digitale patiëntencontact aanbiedt.

Veel huisartsenpraktijken werken met digitale toepassingen waarbij patiënten moeten inloggen. Denk behalve aan patiëntenportalen en online inzage in de medische gegevens ook aan de mogelijkheid van patiënten om via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) digitale diensten te gebruiken en gegevens in te zien. 

Eisen aan inloggen en elektronische identificatiemiddelen

De Wdo verplicht zorgaanbieders om alleen nog erkende elektronische identificatiemiddelen (eID) met een betrouwbaarheidsniveau ‘hoog’ te gebruiken als zij patiënten toegang geven tot digitale diensten. DigiD is een voorbeeld van zo’n eID, waarbij verschillende betrouwbaarheidsniveaus kunnen worden gebruikt. De overheid wil en verwacht dat er ook nog alternatieve inlogmiddelen komen naast DigiD waarmee patiënten veilig kunnen inloggen.

Om te voorkomen dat iedere zorgaanbieder en ICT-leverancier voor elk eID een koppeling moet bouwen, heeft de overheid een Toegangsverleningsservice (TVS) opgesteld. Dit zorgt er ook voor dat in de toekomst niet steeds systeemaanpassingen gedaan moeten worden als de beveiligingsniveaus verhoogd worden.

Gevolgen voor de huisartsenzorg

De eisen aan het inloggen betekent concreet dat bijvoorbeeld toegang geven tot het patiëntenportaal op basis van een wachtwoord en inlogcode niet meer mag als de wet ingaat.

Voor de zorg hebben we afgesproken dat we trapsgewijs naar het hoogste betrouwbaarheidsniveau toewerken, beginnend met betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’. Dat houdt in inloggen via DigiD waaraan de eenmalige controle van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart is toegevoegd.

Wat moet u doen?

Als huisartsenpraktijk of huisartsenorganisatie zijn er een aantal stappen die u moet zetten om uw digitale toegang voor patiënten goed te regelen.

 1. U moet kunnen aantonen dat u BSN-nummers mag verwerken. Dat is voor huisartsenpraktijken vrij eenvoudig, want registratie in het UZI-register volstaat hiervoor.
  Mocht u nog niet in het UZI-register staan, dan kunt u dit alsnog doen via de website van het CIBG. Bij het CIBG is momenteel extra capaciteit beschikbaar gemaakt, zodat ze aanvragen voor registratie in het UZI-register snel kunnen verwerken. Zorg er dus voor dat u op tijd uw registratie aanvraagt, zodat de afhandeling vlot zal verlopen. 

 2. U moet beschikken over een servercertificaat
  Dat kan een PKIO-certificaat of UZI-certificaat zijn. Uw leverancier kan dit regelen en op logius.nl/diensten vindt u meer informatie.

 3. Een erkend auditor voert een assessment uit, binnen 2 maanden nadat de aansluiting op TVS in gebruik is genomen.
  Op dit moment onderzoeken de HIS-leveranciers of ze dit centraal voor al hun klanten kunnen regelen. Daar hoeft u dus nog even geen actie op te ondernemen. 

 4. U informeert uw patiënten over de inlogmogelijkheden, wanneer deze zijn ingevoerd.
  Zodra u de DigiD-aansluiting activeert, verandert voor uw patiënten het inloggen bij uw patiëntenportaal. Het Ministerie van VWS zorgt voor een communicatietoolkit. Ook de LHV en InEen ondersteunen u hierbij.

Ondersteuning vanuit leveranciers en de LHV en InEen

Vanaf het eerste kwartaal van 2021 kunnen de eerste zorgaanbieders in de huisartsenzorg aansluiten op TVS. De HIS-leveranciers of portaalleveranciers realiseren de aansluiting. Vanuit de LHV en InEen hebben we overleg met de leveranciers, zodat dit zo goed mogelijk voor u wordt geregeld.

Uw leverancier(s) kunnen u ook helpen met andere stappen die nodig zijn.

Meer informatie

Op deze website Gegevensuitwisselingindezorg.nl vindt u meer informatie over het programma Digitale toegang in de zorg.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met LHV-beleidsadviseur Johan Snijders via j.snijders@lhv.nl.

Nieuws

Het kabinet blijft doof voor onze bezwaren tegen de verplichting om voortaan elk jaar een lange vragenlijst over de financiële huishouding in de huisartsenpraktijk te beantwoorden. Onze aangedragen alternatieven schuift staatssecretaris Blokhuis van VWS terzijde. Dit blijkt uit de brief die hij over de regeling Jaarverantwoording Wmg aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw praktijk(voering)? In het nieuwe e-boek ‘De groene huisartsenpraktijk’ leest u welke maatregelen u vandaag al kunt nemen om uw energieverbruik, CO2-uitstoot, waterverbruik en watervervuiling te reduceren. U leest in het e-boek over de ervaringen van vier huisartsen die hun praktijk hebben verduurzaamd en u krijgt handvatten om zelf aan de slag te gaan met duurzaamheid in uw praktijk.

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).