Spring naar content

Afdeling Limburg

Afdeling Limburg vertegenwoordigt de belangen van huisartsen bij ontwikkelingen in de regio en is een schakel tussen de regio en het landelijke beleid van de LHV. Ontdek hier wat uw afdeling voor u kan betekenen en wie de ambassadeurs zijn die bij de afdeling werken.

De ambassadeurs

Dit zijn de LHV-ambassadeurs van Afdeling Limburg.

Jolanda Verstraten

Werkt als praktijkhouder, zit in de Raad van Afgevaardigden bij Cohesie en is kaderarts bewegingsapparaat.

Welke relevante kennis en ervaring heb je?
3 jaar bestuur bij de LHV-Huisartsenkring Limburg
3 jaar Adviesraad sociaal domein Peel en Maas
3 jaar in OTH team met VGZ

Wat wil je bereiken als LHV-ambassadeur?
Goede representatie voor de regio naar landelijk en vice versa.

Waarom ben je een geschikte kandidaat?
Je mag commitment van me verwachten om me in te zetten voor ons mooie vak.

Eric Duinkerke

Praktijkhouder in Maastricht-Heuvelland.
Ik wil de LHV relevanter maken door goede vertegenwoordiging van individuele leden, lokaal en landelijk. Door mijn ervaring als kringbestuurder en als deelnemer in de beleidsadviescommissie van de Huisartsenpost in Maastricht hoop ik hieraan te kunnen bijdragen. Verder ken ik alle waarnemers en gevestigde huisartsen in mijn regio.

Marijn van Oord

Waarnemend huisarts in de Westelijke Mijnstreek.

Met MOVE wil de LHV zich anders organiseren. Kern van deze verandering is dat de LHV beter zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig wil zijn – dicht bij de leden – om hierdoor meer te kunnen betekenen voor de individuele huisarts en in onze belangenbehartiging goed aan te sluiten bij hoe de dokters willen dokteren.

Graag maak ik een persoonlijke afspraak met jou, om elkaar te leren kennen, te luisteren naar wat er speelt, waar nodig en gewenst mee te denken over oplossingen vanuit mijn eigen kennis er ervaring (zo nodig ondersteund door de medewerkers van het landelijk bureau) en u betrekken bij de onderwerpen waar we ons als LHV mee bezig houden.

Daarnaast wil ik bouwen aan een vertrouwensrelatie met de bestuurlijk actieve huisartsen in de regio’s. Als LHV geloven we in de kracht van regionale zorggroepen waarin de zeggenschap van de achterban goed geborgd is. De kennis en kunde binnen de LHV willen we inzetten om de bestuurlijke actieve huisartsen in de regio’s, waar nodig, te ondersteunen in hun rol.  Als intermediair tussen de regio en het landelijk bureau kan ik o.a. bijdragen aan het verbeteren van de informatiegelijkheid t.o.v. de bestuurders van de zorggroep.

Afdeling Limburg op HAweb

Wilt u weten wat er speelt in Afdeling Limburg en meepraten over belangrijke thema’s? Bezoek dan onze HAweb-groep (exclusief voor leden van Limburg).

Wat doe jij voor de afdeling?

Zonder jouw input geen afdeling! De ambassadeurs van afdeling Limburg handelen namens alle huisartsen uit de afdeling. Daarbij kunnen ze jouw hulp goed gebruikten!
Praat mee op HAweb; blijf via nieuwsbrieven op de hoogte; lever input door te reageren op berichten en peilingen.

Achterstandsfonds Limburg

Het Achterstandsfonds Limburg (ASF) biedt financiële ondersteuning voor het werk van huisartsen in Limburgse achterstandswijken. Bezoek de website om te zien wat het fonds voor u kan betekenen.