Spring naar content

Afdeling Midden-Nederland

Afdeling Midden-Nederland vertegenwoordigt de belangen van huisartsen bij ontwikkelingen in de regio en is een schakel tussen de regio en het landelijke beleid van de LHV. Ontdek hier wat uw afdeling voor u kan betekenen en wie de ambassadeurs zijn die bij de afdeling werken.

Afdeling Midden-Nederland op HAweb

Wilt u weten wat er speelt in Afdeling Midden-Nederland, en meepraten over belangrijke thema’s? Bezoek dan onze HAweb-groep (exclusief voor leden van Midden-Nederland).

Vacature Wagro commissie

Ben jij een enthousiaste waarnemend huisarts of HID(HA) in Midden-Nederland (MN) en geïnteresseerd in meer dan alleen patiëntenzorg? Ben je

Hierbij delen we graag het concept-Jaarplan 2024 van de LHV-afdeling Midden-Nederland met jullie. Als ambassadeursteam blikken we terug op een

Als LHV-afdeling Midden-Nederland werken we aan versterking van huisartsenzorg in ons werkgebied en willen we zoveel mogelijk input ophalen voor

Meer nieuws

Raamovereenkomst voorbehouden handelingen

De raamovereenkomst voorbehouden handelingen Midden-Nederland (MN) is herzien. De handleiding geeft handvatten om zorgmedewerkers op verantwoorde wijze voorbehouden handelingen te laten uitvoeren. De herziening is gebaseerd op de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Ook is geanticipeerd op de verschuiving van zorg uit het ziekenhuis naar de huisartsen.

De ambassadeurs

Dit zijn de huidige LHV-ambassadeurs van Afdeling Midden-Nederland.

De ambassadeurs
Bernard Leenstra
Esther van Osselen
Marie Annet Vollebregt
Carine Westerweel