Spring naar content

Afdeling Nijmegen e.o. / NEO Huisartsenzorg

Afdeling Nijmegen e.o. vertegenwoordigt de belangen van huisartsen bij ontwikkelingen in de regio en is een schakel tussen de regio en het landelijke beleid van de LHV. Zij doet dit in nauwe samenwerking met NEO Huisartsenzorg. Ontdek hier wat de afdeling voor je kan betekenen en wie de ambassadeurs/bestuurders NEO Huisartsenzorg zijn die bij de afdeling werken.

Jouw ambassadeurs

Dit zijn de LHV-ambassadeurs/bestuurders van de Afdeling Nijmegen e.o./ NEO Huisartsenzorg

Mayke Lomme

Sinds 2022 werk ik als waarnemend huisarts in Nijmegen en omgeving. Tijdens mijn opleiding ben ik actief geweest in commissies binnen de Lovah, wat mij inzicht heeft gegeven in de uitdagingen van ons vak.

Ik wil me graag inzetten om de belangen van waarnemend huisartsen beter te behartigen en ervoor te zorgen dat we als huisartsen samen sterk staan, zodat ons werk niet alleen plezierig maar ook toekomstbestendig blijft.

Ik ben enthousiast, flexibel en snel in het schakelen. Collega’s zien mij als een frisse wind en een fijne samenwerkingspartner. Ik ben bereid om te leren en mij verder te ontwikkelen op bestuurlijk gebied.

Offra Duerink

Een sterke en goed georganiseerde eerste lijn komt de gezondheid van de bevolking ten goede, dat is overtuigend bewezen. In Nederland is de zorg relatief goed georganiseerd en toegankelijk, met de huisarts als spin in het web. En nu staat ons prachtige, essentiële beroep onder druk! Ik wil me graag blijven inzetten voor de belangen van de huisartsen en daarmee die van de patiënten.

Han Beekwilder

Wil de belangen voor de huisartsen in de regio Nijmegen en omstreken behartigen en de vertegenwoordiging van onze regio in de landelijke LHV. De zorg ontwikkelt zich snel, veel sneller dan 20 jaar geleden. Daar moeten we rekening mee houden en de huisartsen helpen te ontwikkelen. De huisartszorg moet ook in de toekomst de spil in de zorg blijven maar daar moeten we wel voor werken. Dat blijft het niet vanzelf. Ik wil en kan dit proces ondersteunen en stimuleren.

Rob van Damme

Praktijkhoudend huisarts.
Steeft naar constructieve maar wel kritische belangenbehartiging van, voor en door huisartsen, met een goede afstemming tussen regionaal en landelijk beleid.

Marion Brouwer

Fysiotherapeut
bestuurslid NEO Huisartsenzorg

Afdeling Nijmegen e.o. op HAweb

Wilt u weten wat er speelt in Afdeling Nijmegen e.o., en meepraten over belangrijke thema’s? Bezoek dan onze HAweb-groep (exclusief voor leden van Nijmegen e.o.).

Wat doe jij voor de afdeling?

Zonder jouw input geen afdeling! De ambassadeurs van afdeling Nijmegen e.o. handelen namens alle huisartsen uit de afdeling. Daarbij kunnen ze jouw hulp goed gebruikten!
Praat mee op HAweb; blijf via nieuwsbrieven op de hoogte; lever input door te reageren op berichten en peilingen.