Spring naar content
Afdeling Twente

Afdeling Twente

Afdeling Twente vertegenwoordigt de belangen van Twentse huisartsen bij ontwikkelingen in de regio. Ontdek hier wat uw afdeling voor u kan betekenen en wie de ambassadeurs zijn die bij de afdeling werken.

De Afdeling Twente werkt nauw samen met drie andere huisartsenorganisaties in Twente (SHT-THOON, CHPA en FEA) onder de paraplu van Huisartsen Zorg Twente.

Afdeling Twente op HAweb

Wilt u weten wat er speelt in Afdeling Twente, en meepraten over belangrijke thema’s? Bezoek dan onze HAweb-groep (exclusief voor leden van Twente).

Ambassadeurs afdeling Twente

Marieke Nijhof

 • Contactpersoon Overlegteam Menzis
 • Voorzitter Huisartsenzorg Twente:
  • Strategische beleid
  • Meer tijd voor de patiënt
  • GGZ
  • VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg)
  • TAO (Twentse Apothekers Organisatie)
 • Stuurgroep Samenwerken aan Waarde
 • Bestuurslid ROAZ
 • Verbindingsgroep Twente Beter

Marinka Hamstra

 • Bestuurslid Huisartsenzorg Twente
  • ANW
  • Ouderenzorg
  • Continuiteit Huisartsenzorg
  • Communicatie
  • Eerste aanspreekpunt voor externen
 • Voorzitter bestuur SHT-Thoon

Peter Marinus

Contact

Heb je een vraag over regiospecifieke zaken? Neem contact op met het regiobureau van LHV-afdeling Twente. Mail naar Twente@lhv.nl of bel 085-0480120.

Heb je een vraag over je lidmaatschap van de LHV? Ga naar Mijn LHV of neem contact op met de ledenadministratie.

Voor al je overige vragen, bel 085-0480000