Spring naar content

Afdeling Twente

Afdeling Twente vertegenwoordigt de belangen van huisartsen bij ontwikkelingen in de regio en is een schakel tussen de regio en het landelijke beleid van de LHV. Ontdek hier wat uw afdeling voor u kan betekenen en wie de ambassadeurs zijn die bij de afdeling werken.

De Afdeling Twente werkt nauw samen met drie andere huisartsenorganisaties in Twente (SHT-THOON, CHPA en FEA) onder de paraplu van Huisartsen Zorg Twente.

Afdeling Twente op HAweb

Wilt u weten wat er speelt in Afdeling Twente, en meepraten over belangrijke thema’s? Bezoek dan onze HAweb-groep (exclusief voor leden van Twente).

Ambassadeurs afdeling Twente

Marieke Nijhof

 • Contactpersoon Overlegteam Menzis
 • Voorzitter Huisartsenzorg Twente:
  • Strategische beleid
  • Meer tijd voor de patiënt
  • VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg)
  • TAO (Twentse Apothekers Organisatie)
 • Stuurgroep Samenwerken aan Waarde
 • Bestuurslid ROAZ
 • Verbindingsgroep Twente Beter

Marinka Hamstra

 • Bestuurslid Huisartsenzorg Twente
  • ANW
  • Ouderenzorg
  • Continuiteit Huisartsenzorg
  • Communicatie
  • Eerste aanspreekpunt voor externen
 • Voorzitter bestuur SHT-Thoon

Lilian Roelink

 • Bestuurslid Huisartsenzorg Twente
  • Nascholing/Twente academie
  • GGZ en ANW-zorg
 • Bestuurslid Federatie Eerstelijnszorg Almelo

Contact

Heb je een vraag over regiospecifieke zaken? Neem contact op met het regiobureau van LHV-afdeling Twente. Mail naar Twente@lhv.nl of bel 085-0480120.

Heb je een vraag over je lidmaatschap van de LHV? Ga naar Mijn LHV of neem contact op met de ledenadministratie.

Voor al je overige vragen, bel 085-0480000