Spring naar content

Wijzigen & Opzeggen

Veel wijzigingen in uw lidmaatschap kunt u zelf regelen, via Mijn LHV. We leggen hier uit hoe u dat doet. En waarvoor u contact opneemt met onze Ledenservice.

Veelgestelde vragen

Het LHV-lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Wordt u halverwege het jaar lid, dan betaalt u alleen contributie voor de resterende maanden van dat jaar, daarna wordt uw lidmaatschap per kalenderjaar verlengd (tenzij u voor 1 december van het lopende jaar opzegt).

 1. U gaat naar mijn.lhv.nl en logt hier in met uw HAweb account. U kunt Mijn LHV ook bereiken via lhv.nl. Dan logt u eerst in en kiest vervolgens bovenin voor Mijn Gegevens.
 2. Om uw gegevens te controleren kiest u voor de groene knop [Gegevens controleren].
 3. U kiest voor de knop [Wijzigen] om wijzigingen in uw gegevens aan te brengen. Let op: vergeet niet om op de knop [Opslaan] te klikken.
 4. Na het opslaan worden uw gegevens doorgestuurd naar de ledenadministratie en zullen uw gegevens binnen enkele dagen gewijzigd worden.
 1. U gaat naar mijn.lhv.nl en logt hier in met uw HAweb account. U kunt Mijn LHV ook bereiken via lhv.nl. Dan logt u eerst in en kiest vervolgens bovenin voor Mijn Facturen.
 2. Om uw openstaande facturen te bekijken kiest u voor de groene knop [Bekijk uw betalingsoverzicht]. Het rode cijfer geeft het aantal openstaande facturen aan.
 3. In uw betalingsoverzicht ziet u alle openstaande facturen. U kunt alle facturen gemakkelijk downloaden. Ook kunt u de factuurhistorie bekijken.
 4. U kunt de facturen selecteren. Nu verschijnt er onderaan een knop [Betalen]. U kunt de geselecteerde facturen gemakkelijk betalen met iDeal.
 5. Na betaling via iDeal wordt de status van de factuur bijgewerkt naar ‘Betaald – in verwerking’. Het openstaande totaalsaldo wordt ook bijgewerkt. De LHV-Ledenadministratie heeft enkele dagen nodig om uw betaling te verwerken.

Wij vinden het jammer dat u overweegt uw lidmaatschap op te zeggen. Misschien is dat ook niet nodig, omdat er ook andere lidmaatschapsmogelijkheden zijn. Hieronder beschrijven we een aantal situaties waarin dat het geval is. Wilt u toch opzeggen, dan vindt u onderaan deze pagina hoe u dat kunt doen en welke opzegtermijn daarbij geldt.

1. Ik leg mijn werk als huisarts neer

Als u stopt met uw werk als huisarts, dan kunt u Buitengewoon lid worden. Dit kan zowel voor of tijdens uw pensioen. Zo blijft u de tijdschriften De Dokter en Medisch Contact ontvangen en kunt u deelnemen aan bijeenkomsten van de LHV. De contributie bedraagt € 270,37 per jaar (inclusief KNMG-afdracht). Er zijn geen kosten verbonden aan het kringlidmaatschap. U kunt uw lidmaatschap wijzigen via Mijn LHV.

2. Het lidmaatschap is te duur

De hoogte van de LHV-contributie is inkomensafhankelijk. Het wordt bepaald op basis van de WUO (Winst Uit Onderneming) als u praktijkhouder of waarnemend huisarts bent, of het bruto jaarsalaris als u in loondienst bent.

Is er iets veranderd in uw situatie en bent u niet meer in de juiste inkomensklasse ingedeeld voor het bepalen van de contributie? Neem dan contact met ons op. U kunt uw wijziging doorgeven via Mijn LHV of via ledenadministratie@lhv.nl. We vragen u hierbij een document te uploaden waarop uw nieuwe inkomsten zijn te zien. Op basis hiervan kunnen wij nagaan of u in een lagere contributieklasse moet worden ingedeeld.

3. Ik ga emigreren

Als u gaat emigreren, kunt u via ons Buitengewoon lidmaatschap betrokken blijven bij uw beroepsvereniging. Er zullen dan verder geen veranderingen plaatsvinden in uw lidmaatschap. Zo blijft u ons tijdschrift De Dokter en de nieuwsbrief ontvangen. De contributie voor het buitengewoon lidmaatschap bedraagt € 270,37 per jaar (inclusief KNMG-afdracht). U kunt uw lidmaatschap wijzigen via Mijn LHV.

Toch opzeggen?

 • Dan kunt u uw lidmaatschap schriftelijk of per e-mail beëindigen.
 • Dit moet uiterlijk één maand voor het einde van het kalenderjaar, dus uiterlijk 1 december van dat jaar.
 • Vermeld bij uw opzegging uw naam, adres en lidmaatschapsnummer.
 • Ook vragen wij u om een reden van opzegging te vermelden.

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
t.a.v. Afdeling Ledenadministratie
Postbus 20056
3502 LB Utrecht

ledenadminstratie@lhv.nl