Spring naar content

ACM concept-leidraad kijkt naar ‘de’ markt en onvoldoende naar de (huisartsen)zorg

De ACM heeft een concept-leidraad Brancheorganisaties en zorgcontractering gepubliceerd die duidelijkheid moet geven over hoe organisaties zoals de LHV mogen opereren in het bijstaan van hun leden. Dit concept biedt ons niet de steun die we verwacht hadden. De leidraad is te beperkend voor zorgverleners, roept meer vragen op dan dat ze richting geeft en zet een rem op IZA-afspraken. De LHV roept de ACM op de leidraad te heroverwegen. Ons advies: kijk naar de zorg zoals die dagelijks door huisartsen wordt geleverd en maak geen regels op basis van een theoretische markt.

Huisartsen verenigd in de LHV komen samen op voor de belangen van de huisartsenzorg. Huisartsen hebben via hun vereniging een stem aan de IZA-tafel en bij ministeries en politiek Den Haag.

We hebben drie zorgen bij de ter consultatie voorgelegde leidraad. Met deze leidraad kan de LHV onvoldoende haar werk voor de huisartsen en de huisartsenzorg doen:

  1. Het informeren, verduidelijken en uitvoeren onderzoek;
    De LHV wil transparant naar haar leden kunnen zijn en vertellen wat er daadwerkelijk gebeurt
  2. Het geven van adviezen en aanbevelingen;
    De LHV wil producten en diensten leveren aan haar leden om hun praktijk goed te kunnen runnen
  3. Het monitoren en terugkoppelen van bevindingen;
    Alleen door in de praktijk te kijken, kun je afspraken fine tunen, daar moet je naar leden open over zijn

De uitwerking staat in onze reactie.

Verenigde stem van de huisartsen moet de ruimte krijgen

Los van bovenstaande punten zetten we als LHV vraagtekens bij het beeld dat de ACM schetst van de rol van brancheorganisaties, zoals de LHV. In het geschetste beeld gaat de ACM uit van de veronderstelling dat er gehandeld wordt in eigen belang dat ten koste gaat van patiënten/verzekerden door hogere prijzen, mindere kwaliteit en of minder toegankelijke zorg. De ACM doet hiermee geen recht aan de zorgverleners die naast patiëntenzorg ook betrokken zijn bij het beleid van VWS om daar goede afspraken te maken. Deze concept richtlijn helpt niet om de zorg in Nederland verder te brengen. De uitdagingen zijn groot en alleen door ‘veilig’ samen te werken en door de zorgverleners aan de overlegtafels landelijk en regionaal de ruimte te geven, kunnen we verder komen.

Samen verder

Het is van cruciaal belang dat wet- en regelgeving niet de concurrentie bevordert, maar rekening houdt met de unieke dynamiek en doelstellingen van de zorgsector. Wij staan open voor een constructieve dialoog om een evenwicht te vinden tussen mededingingsregels en de noodzaak om hoogwaardige, samenhangende zorg te leveren zoals beoogd in het IZA.

Nieuws

Besteed in de geneeskundeopleiding meer aandacht aan het werken in de eerste lijn en de sociale geneeskunde, maak het vak

Dankzij twee amendementen van Groenlinks/PvdA wordt de verplichting tot het aanleveren van een openbare jaarverantwoording naar verwachting voor een substantieel

Onlangs heeft het Zorginstituut (ZIN) aangegeven dat afnemen van de valrisicobeoordeling alleen verzekerde zorg is als er ook een inhoudelijke