Spring naar content

ACM: volle huisartsenpraktijken mogen plek voor overstappende patiënt zoeken

In regio’s met een huisartsentekort mogen volle huisartsenpraktijken met elkaar overleggen om alsnog een plek te vinden voor een overstappende patiënt. Volgens de ACM is dit niet in strijd met de mededingingsregels. De ACM concludeert op basis van onderzoek dat het huidige tekort aan huisartsen de grootste belemmering is voor patiënten die willen overstappen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzoek gedaan naar aanleiding van meldingen van patiënten die niet kunnen overstappen naar bepaalde huisartsen. Het gaat zowel om patiënten die verhuisd zijn naar een andere wijk of gemeente, als om patiënten die binnen dezelfde wijk of gemeente een andere huisarts zoeken. De conclusie van de ACM is dat het huidige tekort aan huisartsen de grootste belemmering is voor patiënten die willen overstappen. Dit tekort zorgt ervoor dat huisartsen een steeds grotere werkdruk ervaren en veel praktijken helemaal vol zitten.

Een plek vinden

De ACM vindt het van groot belang dat huisartsen patiënten de mogelijkheid bieden om over te stappen, ook als praktijken in een regio vol zitten. Daarom mogen huisartsen onderling afspraken maken om een plek te vinden voor individuele patiënten. De ACM sprak naar aanleiding van meldingen van patiënten met betrokken huisartsen en constateerde dat er afspraken waren gemaakt met de intentie om patiënten die willen overstappen in ieder geval een plek te kunnen bieden.

Vrijheid om te kiezen

Een verdere inperking van de vrijheid van patiënten om zelf hun huisarts te kiezen, is niet toegestaan. De ACM zal alleen opvolging geven aan nieuwe meldingen van patiënten als er concrete aanwijzingen zijn dat er onderlinge afspraken zijn gemaakt met een ander doel dan het vinden van een plek voor individuele patiënten in een regio waar een tekort is. In geval van het niet aannemen van een patiënt moeten huisartsenpraktijk duidelijk maken wat daarvan de reden is.

Brochure wisselen van huisarts

Meer weten? Lees in de brochure Wisselen van huisarts hoe je een overstap in goede banen leidt. Met een versie voor jou als huisarts en een aparte versie voor patiënten.

Nieuws

In het woensdag 15 mei gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB is aandacht voor de zorg. We zien

Op 22 mei vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat eerstelijnszorg plaats met beide ministers van VWS. Voor dit overleg

Patiënten, artsen en apothekers worden regelmatig geconfronteerd met niet-leverbare medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. In de eerste plaats