Spring naar content

AstraZeneca-vaccin definitief voor 60 jaar en ouder

Het ministerie van VWS heeft zojuist laten weten dat het covid-19-vaccin van AstraZeneca alleen nog mag worden ingezet voor mensen van 60 jaar en ouder. Het aangepaste, tijdelijke beleid van afgelopen vrijdag wordt daarmee nu permanent het vaccinatiebeleid. Huisartsen kunnen dus doorgaan met het gebruik van dit vaccin voor de doelgroep van 60 jaar en ouder.

De minister zegt dit besluit te hebben genomen op advies van de Gezondheidsraad en na bestudering door het Europees Medicijn Agentschap (EMA).

Carin Littooij, LHV-bestuurslid en huisarts: “Dit besluit van de minister geeft de noodzakelijke duidelijkheid. Maar deze tweede prikpauze en de bijbehorende aanpassing van de doelgroep vorige week hebben grote impact gehad in de huisartsenpraktijk, met name in de praktijken die bezig waren met vaccineren. Het besluit is weliswaar niet aan ons, maar deze pauze was wat ons betreft de laatste. De haalbaarheid en uitvoerbaarheid voor de huisartsenpraktijken is nu tot het uiterste opgerekt, de huisartsen worden overspoeld met vragen over vaccins en vaccinatie en dat moet snel normaliseren.”

Wat betekent dit besluit voor vaccinatie vanuit huisartsenpraktijken?

Huisartsenpraktijken vaccineren met AstraZeneca in deze eerste vaccinatieronde:

  • mensen van 60 tot en met 64 jaar (geboortejaren 1956 t/m 1960). Dat kan gewoon doorgang vinden met AstraZeneca, daarvoor is het vaccin veilig genoeg gebleken.
  • Ook kan AstraZeneca nog steeds worden ingezet voor de thuisvaccinatie van niet-mobiele thuiswonende ouderen, die niet naar een GGD-locatie konden worden vervoerd, zolang zij 60 jaar of ouder zijn.
  • Tevens kan de vaccinatie doorgaan met het 60+deel uit de volgende medische hoog-risicogroepen: patiënten met het syndroom van Down (met geboortejaren 1946 t/m 1960) en patiënten met morbide obesitas (BMI >40) (met geboortejaren 1946 t/m 1960).

Mochten praktijken nog vaccin overhouden na inenten van deze groepen, dan zou onze voorkeur zijn dat ze deze spillage kunnen inzetten voor mensen in hun praktijk van 65 jaar en ouder. We verwachten dat het ministerie en het RIVM daar ook morgen (vrijdag 9 april) duidelijkheid over zullen geven.

Mensen jonger dan 60 jaar die al wel een eerste AstraZeneca-vaccinatie hebben gekregen en daarbij géén ernstige bijwerkingen hebben gekregen, kunnen veilig de tweede prik van dit vaccin (12 weken na de eerste) gewoon krijgen, zo stelt de Gezondheidsraad.

Vaccinatie huisartsen en medewerkers

Voor huisartsen en zorgverlenende medewerkers met geboortejaar 1960 of ouder, betekent het dat zij ook in deze ronde met AstraZeneca kunnen worden gevaccineerd.

Voor huisartsen en medewerkers in de praktijken jonger dan 60 jaar (geboren na 1960) die nog niet zijn gevaccineerd, moet er snel een mogelijkheid komen om zich door de GGD’en te laten vaccineren met een ander vaccin. Daar berichten we u over zodra we daar meer over weten.

Nieuws

De afgelopen dagen hebben we vragen binnengekregen over de organisatie van de Covid-vaccinaties in 2024. Hieronder een kort overzicht van

Als je in de zorg werkt en direct contact hebt met patiënten, dan kun je dit najaar een coronaprik halen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging