Spring naar content

Bekostiging uitgelegd in woord en beeld 

Honderden collega-huisartsen keken naar het webinar bekostiging afgelopen 10 mei. Het ging niet alleen over hoe de bekostiging werkt, maar ook over de drie NZa-trajecten die nu lopen en vanaf 2025 invloed hebben op de bekostiging van de huisartsen(praktijk). Deze informatie is nu voor alle leden verder uitgewerkt en beschikbaar via de website.  

Het live webinar gaf leden de mogelijkheid om te horen en zien hoe de bekostiging werkt, wat er de komende tijd speelt rond de bekostiging van de huisartsenzorg en hoe de onderzoeken van de NZa impact hebben op wat je als huisarts verdient en hoe je praktijk bekostigd wordt.  

Webinar alsnog bekijken 

Deze informatie is belangrijk voor alle huisartsen en daarom zijn de opnames van het webinar nu beschikbaar via onze nieuwe themapagina over de bekostiging van de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. De video-opnames zijn onderdeel van een lopende tekst die aanvullende informatie geeft. Bij elk onderdeel staat een relevant fragment uit het webinar en vind je de gebruikte PowerPoint* (alleen voor leden).  

Discussieer mee op HAweb 

Als LHV-lid word je niet alleen geïnformeerd, maar praat je ook mee over de toekomst van jouw vak. De bekostiging staat niet los van hoe jij wil werken en wat de huisartsenzorg de komende jaren gaat betekenen voor de samenleving. Op HAweb discussieer je samen met collega’s over hoe de bekostiging eruit moet komen te zien. Onderwerpen die aan bod gaan komen zijn: declareren per 5 minuten, indirecte tijd en bekostiging van de basiszorg. Praat je ook mee? Klik dan op de button en zoek naar ‘bekostiging huisartsenzorg – praat mee!’.    

* Vooraf en tijdens het webinar konden vragen worden gesteld. Niet alle vragen konden live worden meegenomen in de loop van het webinar. Deze en andere vragen worden nu uitgezocht en beantwoord en worden vervolgens gepubliceerd op de website. 

Lees meer

Op de themapagina lees je alles over de bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg.

Nieuws

De LHV wil in het ontwerp van de toekomstige bekostiging van de huisartsenzorg inzetten op een vereenvoudiging van de bekostiging.

Welk tarief je op Goede Vrijdag, 5 mei of een andere erkende feestdag mag declareren, hangt ervan af of jouw

De beroepen van LHV, VPH en DBH over de huisartsentarieven zijn door het CBb gegrond verklaard. De NZa moet nu