Spring naar content

Ben jij een micro-zorgaanbieder?

Door een wetswijziging geldt er naar verwachting vanaf 1 januari een lichter regime voor de jaarverantwoordingsplicht voor zogenoemde micro-zorgaanbieders. Met deze handige LHV-tool kan jij snel bepalen of jouw praktijk een micro-zorgaanbieder is.

Eind maart is er een amendement aangenomen door de Tweede Kamer, waardoor  de verplichting tot het aanleveren van een openbare jaarverantwoording voor micro-zorgaanbieders wordt teruggebracht tot maximaal drie vragen. Een belangrijke stap in het verminderen van de administratieve regeldruk voor zorgaanbieders.

Wanneer ben je een micro-zorgaanbieder?

Je bent voor de Nederlandse wet op dit moment een micro-zorgaanbieder als je voldoet aan tenminste twee van de drie criteria op twee opeenvolgende balansdata:

  • Een balanstotaal van maximaal 450.000 euro;
  • Een netto-omzet van maximaal 900.000 euro;
  • Maximaal 10 fte medewerkers in loondienst (zzp-ers, zoals waarnemers tellen niet mee). 

Om je te helpen om te bepalen of je een micro-zorgaanbieder bent, hebben we een checklist  ontwikkeld, waarmee je snel kan zien of jouw huisartsenpraktijk geldt als micro-zorgaanbieder. Ook hebben we een aantal veelgestelde vragen over deze wetswijziging en het micro-regime op een rij gezet.

Intern toezicht

De Wtza-verplichting intern toezicht in te richten voor praktijken met meer dan 25 zorgmedewerkers valt niet onder deze wetswijzigingen. De minister laat op dit moment een verkenning uitvoeren naar een mogelijke verhoging van de getalsgrens. De uitkomst van de verkenning wordt naar verwachting voor het zomerreces gepubliceerd.

Nieuws

Dankzij twee amendementen van Groenlinks/PvdA wordt de verplichting tot het aanleveren van een openbare jaarverantwoording naar verwachting voor een substantieel

Hoe komen we tot een nieuw gesprek over verantwoording in de zorg? Deze vraag stond centraal bij het Politiek Café

De Eerstelijnscoalitie (ELC) onderschrijft de urgentie om de eerstelijnszorg te versterken. Maar dan moet het nieuwe kabinet wel werk maken