Spring naar content
Afdeling Rotterdam

Bericht van het OTH over het inkoopbeleid Zilveren Kruis 2024 – 2025

Het overlegteam huisartsen (OTH) is sinds het najaar in gesprek met Zilveren Kruis over het inkoopbeleid 2024 – 2025. Vanuit de 8 LHV-afdelingen die Zilveren Kruis als preferente zorgverzekeraar hebben, is een afgevaardigde huisarts (vaak een ambassadeur) lid van het OTH.

De afgevaardigde/ ambassadeur kent zijn afdeling; weet wat er leeft en speelt en neemt deze kennis en ervaring mee naar het overlegteam. In het overlegteam bereiden we het overleg met Zilveren Kruis voor en bepalen we de gespreksonderwerpen voor het gezamenlijke overleg.

Op dit moment is Zilveren Kruis o.a. druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe inkoopbeleid 2024 – 2025 dat zij op 1 april as. bekend zullen maken. Wij zijn hierover met hen in gesprek. Zilveren Kruis heeft op onderwerp opties uitgewerkt die worden besproken met het OTH en waarbij ervaringen uit de praktijk voor het voetlicht worden gebracht. Het OTH adviseert Zilveren Kruis inhoudelijk over de modules en prestaties in het huisartsencontract. Uiteindelijk bepaalt Zilveren Kruis wat zij in het Inkoopbeleid opnemen.

Onderwerpen waarover is gesproken: FTO/DTO als vervanger van formulariumgericht voorschrijven, valpreventie, behandelwensengesprek, POH-GGZ en contracteertermijn en indexering. Ook zijn de POH-S regeling en de module ouderenzorg terugkerend onderwerp van gesprek. Het OTH ziet graag dat dit beleid niet verandert en vindt begrip bij Zilveren Kruis voor dit standpunt. Voor de Friese huisartsen ligt de situatie gecompliceerder, vanwege de integratie van De Friesland. De gesprekken hierover lopen via een apart traject met de Friese huisartsenorganisatie waarbij het OTH wordt geïnformeerd. Inzet van het OTH is een ‘zachte landing’.

Meer tijd voor de patiënt (MTVP) wordt op dit moment in de regio’s vormgegeven met de inkopers van Zilveren Kruis. U heeft hierover inmiddels 2 nieuwsbrieven van Zilveren Kruis ontvangen. Met het OTH is de zorg van dubbele bekostiging besproken van modules en prestaties die aan MTVP raken. Het OTH is van mening dat dit uiteraard voorkomen moet worden. Het zal echter lastig zijn dit te vast te stellen. Het OTH adviseert Zilveren Kruis derhalve de prestatie Toekomstbestendige huisartsenzorg ook in 2024 naast MTVP te laten bestaan en de tijd te nemen om eventuele dubbelingen te identificeren.

Heeft u vragen over het bovenstaande of wilt u eens van gedachten wisselen, neemt u dan gerust contact op met het OTH-lid van uw afdeling. 

Met vriendelijke groet,

Ard Nijhuis (Friesland)
Bernard Leenstra (Midden-Nederland)
Gijs Smit (Gelre IJssel)
Mark Pul (Zwolle/Flevo/Vechtdal)
Tekin Karaköse (Rotterdam)
Olaf Kuipers (Drenthe)
Ron Peters (Noord-Holland Midden)
Willy Völke (Amsterdam/Almere)

Nieuws

Steeds meer huisartsen in Rotterdam ervaren problemen met het vinden van praktijkruimte of andere huisvestingsproblemen. Dit speelt zowel bij startende

Eind augustus presenteerde Zilveren Kruis de rekentool bij de prestatie Taakdelegatie (voorheen POH-S). Met de nieuwe rekentool zijn twee bestaande

Onlangs lanceerden  LHV-afdeling Rotterdam, de negen SRZ-ziekenhuizen, Rijnmond Dokters en huisartsenorganisatie Cohaesie, de regionale ‘Verwijsafspraken Huisartsen – Ziekenhuizen’. Met deze