Spring naar content

Bijeenkomst: Intern toezicht (bijna) ingeregeld en hoe nu verder?

Is jouw praktijk verplicht om intern toezicht in te richten en wil je weten hoe je dit kunt aanpakken? Kom dan op 30 januari naar de online bijeenkomst Intern toezicht (bijna) ingeregeld en hoe verder, die de LHV samen met de NVTZ  (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn) organiseert.

Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Onderdeel van deze nieuwe wet is de verplichting tot de inrichting van intern toezicht, voor praktijken met meer dan 25 zorgverleners.

Het inregelen van het intern toezicht is voor veel zorgaanbieders een grote uitdaging. In deze bijeenkomst kijken we onder leiding van docent en toezichthouder in de zorg Beatrix van Emmerink, hoe je de inrichting van het intern toezicht kan aanpakken. We bekijken de rollen die een toezichthouder vervult, de meerwaarde voor de praktijk en de verantwoordelijkheden en de verschillen met grote(re) instellingen en rechtsvormen. Ook kun je  vragen te stellen over de start als toezichthoudend orgaan binnen de Wtza. 

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor praktijkmanagers en praktijkhouders die voor het eerst aan de slag gaan met intern toezicht. Ook als je het intern toezicht nog niet op orde hebt, is het waardevol om aan te sluiten.

Wanneer?

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 30 januari van 15:00 – 16:00.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden kan tot 29 januari via het aanmeldformulier hieronder.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Leah Marinus (beleidsmedewerker NVTZ) of met Annemarie Kerstens (jurist LHV).

Nieuws

Hoe komen we tot een nieuw gesprek over verantwoording in de zorg? Deze vraag stond centraal bij het Politiek Café

De Eerstelijnscoalitie (ELC) onderschrijft de urgentie om de eerstelijnszorg te versterken. Maar dan moet het nieuwe kabinet wel werk maken

Is jouw praktijk verplicht om intern toezicht in te richten en wil je weten hoe je dit kunt aanpakken? Kom