Spring naar content

Coalitie eerstelijn: ‘Te weinig tijd voor preventie in de eerste lijn’

Op woensdag 14 december ging de Tweede Kamer met staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Maarten van Ooijen in debat over het onderwerp leefstijlpreventie. In aanloop stuurde een coalitie van eerstelijnszorgpartijen (ActiZ, InEen, KNGF, KNMP, LHV, NHG, V&VN en KNOV) een gezamenlijke brief naar de politiek. De kernboodschap: investeren in preventie en gezondheid moet niet meer vrijblijvend zijn. Investeren in preventie is cruciaal voor de kwaliteit van zorg, en om het toegankelijk en betaalbaar te houden.

De eerste lijn (o.a. huisarts, wijkverpleging en maatschappelijke ondersteuning) is een onmisbare schakel in het gezondheidsstelsel en het preventiebeleid. De huisarts speelt een doorslaggevende rol in de ambitie om passende en juiste zorg dicht bij huis te leveren. Helaas ontbreekt het momenteel aan tijd en ruimte bij niet alleen bij de huisarts, maar bij alle eerstelijnsprofessionals, om met preventieve activiteiten en innovatie aan de slag te gaan. Daarom roepen alle ondertekende partijen de politiek op om maatregelen te treffen die de zorgprofessionals meer tijd te geven voor de patiënt en het creëren van randvoorwaarden voor intensieve samenwerking in de eerste lijn.

Roep coalitie beperkt gehoord

Helaas was er tijdens het debat weinig aandacht voor onze oproep en ons pleidooi aan de overheid om burgers meer te helpen bij het maken van gezondere keuzes, door de gehele leefomgeving gezonder in te richten. Veel patiënten hebben namelijk zorgvragen die niet-medisch van aard zijn. Denk aan eenzaamheid en financiële problemen. Sociale problematiek moet opgelost worden in het sociale domein, niet in de zorg. Dit vraagt om goed toegankelijke en overzichtelijke verwijsmogelijkheden naar het sociaal domein. Gemeenten hebben hierbij ondersteuning nodig van de Rijksoverheid en daarmee ontzorgen we de zorg.

De gezamenlijke coalitie ActiZ, InEen, KNGF, KNMP, LHV, NHG, V&VN en KNOV blijft zich inzetten om de in deze brief geformuleerde boodschap uit te dragen.

Nieuws

De LHV maakt zich grote zorgen om de oplopende medicatietekorten. Samen met NHG en KNMP vragen wij de minister met

Wat speelt er in de politiek, wat raakt de huisartsenzorg en hoe brengen wij belangrijke thema’s voor jou onder de

Een structurele loonsverhoging, meer regie op het indelen van diensten en het gelijktrekken van belangrijke verschillen tussen hidha’s en huisartsen