Spring naar content
Afdeling Rotterdam

De krachten gebundeld om het verwijsproces te verbeteren

Onlangs lanceerden  LHV-afdeling Rotterdam, de negen SRZ-ziekenhuizen, Rijnmond Dokters en huisartsenorganisatie Cohaesie, de regionale ‘Verwijsafspraken Huisartsen – Ziekenhuizen’.
Met deze verwijsafspraken zetten de partijen gezamenlijk in op verbetering van de kwaliteit van de zorg en de bevordering van de tevredenheid van patiënten en zorgverleners in de regio.

Voordelen van de regionale verwijsafspraken

Voor huisartsen(praktijken) en zorgverleners in de ziekenhuizen geven de verwijsafspraken duidelijkheid over het verwijsproces. Hierdoor worden onnodige administratieve lasten voorkomen en zal het aantal telefoongesprekken verminderen. Voor patiënten gaan de verwijsafspraken ervoor zorgen dat zij minder van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd worden voor onnodige vervolgverwijzigingen, -afspraken, of -recepten.

“Verwijsafspraken tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg bevorderen niet alleen de samenwerking, maar zorgen ook voor duidelijkheid en efficiëntie in het belang van onze patiënten. Het is een positieve stap naar een vloeiende zorgcoördinatie en betere gezondheidsresultaten voor iedereen”, aldus Paul Huijsman (Huisarts, ambassadeur LHV-afdeling Rotterdam).

Gebaseerd op bestaande landelijke verwijsafspraken

Voor de regionale verwijsafspraken zijn de al bestaande landelijke verwijsafspraken als leidraad gebruikt. Daarnaast hebben de regionale partijen de ‘grijze gebieden’ in de landelijke afspraken verhelderd en hier duidelijke afspraken over gemaakt. Met als doel om onduidelijkheid in het verwijsproces te voorkomen en het verwijsproces sterk te verbeteren.

Nieuws

De LHV maakt zich grote zorgen om de oplopende medicatietekorten. Samen met NHG en KNMP vragen wij de minister met

Wat speelt er in de politiek, wat raakt de huisartsenzorg en hoe brengen wij belangrijke thema’s voor jou onder de

Een structurele loonsverhoging, meer regie op het indelen van diensten en het gelijktrekken van belangrijke verschillen tussen hidha’s en huisartsen