Spring naar content
Afdeling Rotterdam

De krachten gebundeld om het verwijsproces te verbeteren

Onlangs lanceerden  LHV-afdeling Rotterdam, de negen SRZ-ziekenhuizen, Rijnmond Dokters en huisartsenorganisatie Cohaesie, de regionale ‘Verwijsafspraken Huisartsen – Ziekenhuizen’.
Met deze verwijsafspraken zetten de partijen gezamenlijk in op verbetering van de kwaliteit van de zorg en de bevordering van de tevredenheid van patiënten en zorgverleners in de regio.

Voordelen van de regionale verwijsafspraken

Voor huisartsen(praktijken) en zorgverleners in de ziekenhuizen geven de verwijsafspraken duidelijkheid over het verwijsproces. Hierdoor worden onnodige administratieve lasten voorkomen en zal het aantal telefoongesprekken verminderen. Voor patiënten gaan de verwijsafspraken ervoor zorgen dat zij minder van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd worden voor onnodige vervolgverwijzigingen, -afspraken, of -recepten.

“Verwijsafspraken tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg bevorderen niet alleen de samenwerking, maar zorgen ook voor duidelijkheid en efficiëntie in het belang van onze patiënten. Het is een positieve stap naar een vloeiende zorgcoördinatie en betere gezondheidsresultaten voor iedereen”, aldus Paul Huijsman (Huisarts, ambassadeur LHV-afdeling Rotterdam).

Gebaseerd op bestaande landelijke verwijsafspraken

Voor de regionale verwijsafspraken zijn de al bestaande landelijke verwijsafspraken als leidraad gebruikt. Daarnaast hebben de regionale partijen de ‘grijze gebieden’ in de landelijke afspraken verhelderd en hier duidelijke afspraken over gemaakt. Met als doel om onduidelijkheid in het verwijsproces te voorkomen en het verwijsproces sterk te verbeteren.

Nieuws

Via de WaarneemApp kun je vanaf nu direct waarneemcontracten opstellen. Jouw waarneemcontract maken gaat daardoor een stuk sneller. Nadat je

Huisartsen Marie Annet en Sharon hebben een innovatieve nulpraktijk geopend. In dit blog neemt Marie Annet je mee op dit

Van 27 tot en met 31 mei is het de week van de infectie preventie met deze keer ook een