Spring naar content

Dit zijn de 4 belangrijkste huisartsenthema’s voor de verkiezingen

Nu de verkiezingen voor de Tweede Kamer gepland staan voor november, zijn politieke partijen bezig om hun verkiezingsprogramma te maken. LHV, VPH, NHG en InEen hebben alle partijen gevraagd om in hun verkiezingsprogramma aandacht aan onze sector te besteden én aan de maatregelen die nodig zijn voor een sterke huisartsenzorg en eerste lijn. Om zo de huisartsen- en eerstelijnszorg ook voor de toekomst zeker te stellen voor elke Nederlander.  

De huisartsenzorg is een belangrijk en onlosmakelijk onderdeel van de eerstelijnszorg en de basis van het zorgstelsel. Onze sector is van cruciaal belang voor kwalitatieve, betaalbare en toegankelijke zorg voor elke inwoner van ons land. Wij hebben de partijen daarom een aantal speerpunten meegegeven, die volgens onze 4 organisaties niet mogen ontbreken in de verkiezingsprogramma’s:

LHV, VPH, NHG en InEen hebben alle partijen gevraagd om in hun verkiezingsprogramma aandacht aan onze sector te besteden én aan de maatregelen die nodig zijn voor een sterke huisartsenzorg en eerste lijn. Om te zorgen dat iedere Nederlander nu en in de toekomst kan rekenen op huisartsenzorg en eerstelijnszorg in de eigen buurt is (in ieder geval) dringend nodig dat:

  • huisartsen voldoende tijd hebben voor de juiste zorg aan al hun patiënten
    Dit moet geborgd en stabiel gefinancierd zijn, deze investering betaalt zichzelf immers terug doordat huisartsen daarmee minder verwijzen, meer tijd hebben voor het gesprek met patiënten over o.a. leefstijl en preventie en betere zorg kunnen verlenen.
  • de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) over versterking van de eerstelijnszorg in 2030 gerealiseerd worden, zodat huisartsen kunnen rekenen op ondersteuning op wijk- en regioniveau. Met de andere partijen in de eerstelijn werken wij momenteel aan een visie op de eerstelijnszorg in lijn met de adviezen van de RVS, waarin ook de zo noodzakelijke samenwerking in de eerstelijn en met het sociale domein een belangrijke rol spelen.
  • gemeenten zich actief inzetten voor huisvesting van huisartsenpraktijken in elke wijk
    En dat er passende tarieven komen voor praktijkhuisvesting voor huisartsen. Nu hebben meer dan 3 op de 4 huisartsen op de een of andere manier een probleem met huisvesting: te krap, te duur, ongeschikt. Dat moet anders, om te zorgen dat elke Nederlander een huisartsenpraktijk dichtbij heeft en houdt.
  • er structurele financiering komt voor huisartsgeneeskundig onderzoek
    Zodat nieuwe mogelijkheden om de huisartsenzorg te ondersteunen aantoonbaar effectief en veilig zijn.

Bekijk de boodschap van de landelijke huisartsenorganisaties voor verkiezingen november 2023 hieronder.

Nieuws

Op 22 mei vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat eerstelijnszorg plaats met beide ministers van VWS. Voor dit overleg

Patiënten, artsen en apothekers worden regelmatig geconfronteerd met niet-leverbare medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. In de eerste plaats

Praktijkdashboard Patiëntenteller: 150Aanschaf van de week: een praktijkfietsOverwinning van de week: 50! nieuwe patiënten Waarom heb je eigenlijk geen bestaande