Spring naar content

Eenmalige declaratie gemiste vergoedingen achterstandswijken

Er komt een eenmalige compensatie voor misgelopen achterstandswijkvergoedingen tussen 2019 en 2021. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) besloten naar aanleiding van een bezwaarprocedure van de LHV, VPHuisartsen en InEen. Het gaat om een vergoeding van € 70,68 voor een groep van circa 100.000 patiënten. Naar verwachting kun je medio 2023 declareren.

Afspraak Hoofdlijnenakkoord

In het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 was een afspraak gemaakt over de zorg aan mensen met gezondheidsachterstanden. De groep patiënten waarvoor huisartspraktijken een achterstandswijkvergoeding kon declareren, zou worden verruimd naar 1,5 miljoen ingeschreven patiënten. De NZa heeft de postcodelijst per 1 januari 2019 uitgebreid, maar al snel bleek dat er aanzienlijk minder dan 1,5 miljoen opslagen per kwartaal werden gedeclareerd. Per 1 januari 2022 is toen opnieuw de postcodelijst uitgebreid.

Dat was nog geen oplossing voor de misgelopen vergoedingen in de jaren 2019 t/m 2021. De LHV, VPHuisartsen en InEen hebben de NZa vervolgens via een bezwaarprocedure verzocht om huisartspraktijken daarvoor te compenseren.

Eenmalige declaratie

De NZa heeft nu besloten dat huisartspraktijken de 12 gemiste kwartaalvergoedingen alsnog mogen declareren. Dat kan door een éénmalige declaratie van € 70,68. De declaratie geldt alleen voor patiënten die:

  • op 1 juli 2023 staan ingeschreven bij de huisartspraktijk en
  • op 1 juli 2023 in een wijk wonen met één van de postcodes die per 1 januari 2022 zijn toegevoegd aan de postcodelijst die hoort bij de ‘Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022’.

De LHV kijkt samen met de HIS-leveranciers hoe je zo eenvoudig mogelijk de betreffende patiënten kunt selecteren en het eenmalige tarief kunt declareren. Daarover volgt later meer informatie.

Adresverschillen

Een ander probleem bij de declaratie voor achterstandswijkpatiënten is nog niet opgelost. Dit probleem ontstaat wanneer huisartspraktijken een ander woonadres van de patiënt (met een andere postcode) in het systeem hebben staan dan de zorgverzekeraar. Hiervoor zoeken we nog naar een oplossing.

Andere bezwaarprocedure

Er loopt nog een andere bezwaarprocedure van de LHV en VPHuisartsen tegen de NZa-tariefbeschikking voor 2023. Deze procedure gaat over de verouderde tariefonderbouwing, over het uitblijven van compensatie over 2022 voor de uitzonderlijk hoge inflatie en over het schrappen van de speciale vergoedingen voor COVID-gerelateerde zorg. Hierover is inmiddels een hoorzitting geweest. De uitspraak van de NZa verwachten we in januari of februari 2023.

Nieuws

Zorg voor de basis: dat is onze oproep samen met VPHuisartsen, De Bevlogen Huisartsen en InEen aan minister van VWS

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de prestatie- en tariefbeschikking voor 2025 gepubliceerd. In dit bericht geven we een overzicht van

De NZa heeft op 1 juli de nieuwe tarieven gepubliceerd voor 2025. Deze tarieven zijn berekend op basis van het