Spring naar content

Eigen medewerkers op corona testen: mag dat of niet?

Eigen medewerkers op corona testen: mag dat of niet?

1 oktober 2020

Sommige huisartsen overwegen om eigen medewerkers die daar om vragen, te testen op corona. De vraag is of de huisarts als werkgever zo’n coronatest mag afnemen bij eigen personeel. Juridisch gezien is dit niet toegestaan. Maar gezien de uitzonderlijke omstandigheden en in het belang van de volksgezondheid vinden we het te verdedigen dat huisartsen dit wel doen.

Beleid en bekostiging afbeelding

Op dit moment moeten medewerkers vaak lang wachten op een plek bij de GGD-teststraat. Daardoor duurt het lang voordat ze weten of ze wel of niet kunnen werken. Daarom kloppen ze soms aan bij hun werkgever met de vraag of die hen kan testen.

Werkgevers hebben wettelijk gezien een zorgplicht voor hun werknemers. Tegelijkertijd stelt privacywetgeving dat een werkgever niet zelf gezondheidstesten bij personeelsleden mag afnemen, omdat een werkgever volgens de AVG geen medische gegevens van werknemers mag verwerken.

In belang van de volksgezondheid

Het is belangrijk voor de continuïteit van de zorg en de patiëntveiligheid dat zorgverleners in de huisartsenpraktijk snel weten of ze besmet zijn en of ze dus wel of niet in de huisartsenpraktijk kunnen werken. Als LHV vinden we dat de volksgezondheid hier voorop staat.

Als de wachttijden bij de teststraten lang zijn, vinden we het geoorloofd dat als een medewerker daar zelf om vraagt, de huisarts een coronatest bij die medewerker afneemt. Het is belangrijk dat dit op verzoek van de medewerker gebeurt, want de medewerker mag niet onder druk staan om mee te werken.

Test- en labcapaciteit

Overigens hebben ook huisartsen te maken met de beperkte capaciteit bij testlaboratoria, net als de GGD-teststraten. Het is voor snel testen en daarnaar kunnen handelen belangrijk dat die labcapaciteit ook wordt opgeschroefd.

Zodra testen en uitslagen weer sneller beschikbaar zijn, kunnen medewerkers in de huisartsenzorg weer via de reguliere weg van de teststraten worden getest.

Nieuws

Zoals we vorige week vrijdagmiddag – toen het bericht van VWS naar buiten kwam – al lieten weten, zijn ook

Huisartsen doen meer korte consulten en minder visites, blijkt uit onderzoek van het Nivel. Dit sluit aan op eerder LHV-onderzoek

Minister Kuipers heeft besloten dat “de griepprikgroep” voorrang moet krijgen voor een coronaherhaalprik. Hij doet daarbij een beroep op huisartsen