Spring naar content

Geldzorgen: ondersteuning bij signaleren en bespreken

Wie langdurige geldstress ervaart, kan fysieke en mentale klachten ontwikkelen; ook kunnen bestaande klachten of aandoeningen door zorgen over geld verergeren/in stand worden gehouden. U ziet deze patiënten ongetwijfeld regelmatig in uw spreekkamer, een op de vijf gezinnen in Nederland heeft namelijk te maken met schulden. Het initiatief ‘Geldzorgen in de spreekkamer’ ondersteunt u bij het signaleren en bespreekbaar maken van geldzorgen en bij de overdracht naar de gemeente.

Informatie voor u

Het grootste deel van de gezinnen met schulden is niet in beeld en ontvangt (nog) geen hulp (bron: Nibud). Met deze interventies en informatie kunt u vanuit de huisartsenpraktijk samen met de gemeente bouwen aan warme verwijzing bij geldzorgen. Het geeft een overzicht in mogelijke samenwerkingsvormen waar de gemeente het initiatief toe moet nemen. Gemeenten krijgen de financiële problemen zo eerder in beeld, waardoor patiënten in een vroeger stadium door schuldhulpverleners worden geholpen.

De Hogeschool Utrecht (HU) heeft deze materialen ontwikkeld, in opdracht van het ministerie van VWS en in afstemming met de LHV.

Nieuws

We willen iedereen die een projectidee heeft ingediend, hartelijk bedanken. Graag moedigen we iedereen aan hun innovaties in de praktijk

De enquête zomerwaarneming is in totaal door 199 huisartsen (waarvan 151 praktijkhouders) ingevuld, dank voor jullie reacties! Graag nemen we

Op 4 juni hebben we als ambassadeurs van onze afdeling deelgenomen aan de ledenvergadering. Hier stond weer een breed palet