Spring naar content

Geldzorgen: ondersteuning bij signaleren en bespreken

Wie langdurige geldstress ervaart, kan fysieke en mentale klachten ontwikkelen; ook kunnen bestaande klachten of aandoeningen door zorgen over geld verergeren/in stand worden gehouden. U ziet deze patiënten ongetwijfeld regelmatig in uw spreekkamer, een op de vijf gezinnen in Nederland heeft namelijk te maken met schulden. Het initiatief ‘Geldzorgen in de spreekkamer’ ondersteunt u bij het signaleren en bespreekbaar maken van geldzorgen en bij de overdracht naar de gemeente.

Informatie voor u

Het grootste deel van de gezinnen met schulden is niet in beeld en ontvangt (nog) geen hulp (bron: Nibud). Met deze interventies en informatie kunt u vanuit de huisartsenpraktijk samen met de gemeente bouwen aan warme verwijzing bij geldzorgen. Het geeft een overzicht in mogelijke samenwerkingsvormen waar de gemeente het initiatief toe moet nemen. Gemeenten krijgen de financiële problemen zo eerder in beeld, waardoor patiënten in een vroeger stadium door schuldhulpverleners worden geholpen.

De Hogeschool Utrecht (HU) heeft deze materialen ontwikkeld, in opdracht van het ministerie van VWS en in afstemming met de LHV.

Nieuws

Vacature Wagro commissie

Ben jij een enthousiaste waarnemend huisarts of HID(HA) in Midden-Nederland (MN) en geïnteresseerd in meer dan alleen patiëntenzorg? Ben je

Hierbij delen we graag het concept-Jaarplan 2024 van de LHV-afdeling Midden-Nederland met jullie. Als ambassadeursteam blikken we terug op een

Het onderhandelaarsakkoord Cao Huisartsenzorg kan rekenen op instemming van de ledenvergadering. Nu kan dit principeakkoord omgezet worden in een definitief