Spring naar content

Grote zorgen om tekort aan geneesmiddelen voor coronapatiënten

Grote zorgen om tekort aan geneesmiddelen voor coronapatiënten

30 maart 2020

Steeds meer geneesmiddelen zijn minder of niet beschikbaar, met name op het gebied van sedatie en voor de zorg aan patiënten met chronische aandoeningen. In een brief aan minister van Rijn zeggen huisartsenorganisaties LHV, NHG en InEen en openbaar apotheker(s) zich grote zorgen te maken daarover. Een tekort aan dergelijke geneesmiddelen maakt het zeer lastig voor huisartsen om (corona)patiënten buiten het ziekenhuis te behandelen.

Beleid en bekostiging afbeelding

De situatie is volgens de LHV en de andere ondertekenaars van de brief zo zorgelijk, omdat huisartsen de palliatieve zorg en de zorg aan kwetsbare ouderen in de thuissituatie of in verpleeghuizen goed moeten kunnen leveren. De vraag naar palliatieve zorg in de eerste lijn zal de komende periode ook toenemen. Daarom moet niet alleen de medicamenteuze zorg vanuit de ziekenhuizen, maar ook vanuit de eerste lijn goed geborgd blijven en verantwoord kunnen worden uitgevoerd door de huisarts.

Signalen over (dreigende) tekorten

Van huisartsen en (openbaar) apothekers komen signalen dat er een tekort is en/of dreigt aan onder andere amoxicilline, orale antibiotica, luchtwegverwijders en geneesmiddelen bij palliatieve sedatie zoals morfine en midazolam. Ook dreigt er een tekort aan medische hulpmiddelen en toediensystemen, zoals katheters, spuitenpompen en palliatieve zorgkits.

LHV, NHG, InEen en KNMP willen op korte termijn overleg met het Coronaberaad Beschikbaarheid Geneesmiddelen (CbBG) om de zorgen en noodzakelijke maatregelen te bespreken.

Ook bij de Tweede Kamer hebben wij onze zorgen onder de aandacht gebracht, in aanloop naar het debat op woensdag 1 april a.s.

Nieuws

De afgelopen dagen hebben we vragen binnengekregen over de organisatie van de Covid-vaccinaties in 2024. Hieronder een kort overzicht van

Als je in de zorg werkt en direct contact hebt met patiënten, dan kun je dit najaar een coronaprik halen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging