Spring naar content
Afdeling Rotterdam

H-team 010 helpt Rotterdamse huisartsen bij huisvestingsproblemen

Het vinden van geschikte praktijkruimte is een probleem waar steeds meer huisartsen tegenaan lopen. Dit speelt met name in grote steden, zoals Rotterdam, waar huisvesting een breder probleem is. Daarom hebben de gemeente Rotterdam, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de LHV-afdeling Rotterdam en ROS Samergo de handen ineen geslagen om onder meer huisartsen te helpen bij het vinden van geschikte praktijkruimte. Het zogeheten H-team 010 is een team waar huisartsen en andere zorgverleners uit de eerstelijnszorg met huisvestingsvragen terecht kunnen.

Hoe werkt het H-team 010?

H-team 010 is een centrale plek waar huisartsen met huisvestingsvragen terecht kunnen. Wanneer er een huisvestingsvraag van een huisarts binnenkomt wordt gezamenlijk bekeken wat de beste route is naar een oplossing. H-team 010 helpt bijvoorbeeld bij het matchen van vraag en aanbod van locaties, het aanvragen van vergunningen en het leggen van verbinding tussen huisartsen, makelaars en projectontwikkelaars. Ook projectontwikkelaars die zich graag inzetten voor dit breed maatschappelijk probleem van huisvesting voor zorgverleners, kunnen contact opnemen met H-team 010. Daarnaast is onlangs de website van het H-team 010 gelanceerd, waar een marktplaatsfunctie is ingericht zodat vraag en aanbod elkaar weten te vinden.

Download de informatiefolder

In de informatiefolder van H-team 010 staat een overzicht van de mogelijkheden die H-team 010 biedt. Bekijk hier de informatiefolder.

Contact met ons opnemen

Hebt u een vraag of wilt u graag uw situatie met ons bespreken? Of hebt u als makelaar een aanbod van vastgoed dat geschikt is voor een huisartsenprak­tijk of een gezondheidscentrum? Neem dan contact met ons op via: huisvesting@hteam010.nl

Nieuws

Een structurele loonsverhoging, meer regie op het indelen van diensten en het gelijktrekken van belangrijke verschillen tussen hidha’s en huisartsen

Update ION

Eind juni stuurden wij een nieuwsbericht met een oproep de inschrijvingen op naam te controleren naar aanleiding van meldingen die

In april en mei vond de jaarlijkse uitvraag KIF plaats. De respons onder apotheekhoudende huisartsen was met 97% weer zeer