Spring naar content

Handelingsperspectief kleinschalige woonvormen

Huisartsen bieden steeds vaker zorg aan ouderen in kleinschalige woonvoorzieningen. Dat loopt niet altijd goed. Wat kan je doen als de woonvorm zich niet houdt aan de afspraken? Of als de zorgzwaarte van de patiënt toeneemt gedurende het verblijf? In het Handelingsperspectief kleinschalige woonvormen schetsen we per situatie de handelingsmogelijkheden.

De zorgbehoefte en zorgzwaarte van ouderen met een Wlz-indicatie die in een kleinschalige woonvorm wonen, stelt aanvullende eisen aan de expertise en kennis van jou als huisarts. Om helderheid te bieden over de zorg die je kunt bieden heeft de LHV een aantal jaren geleden de Leidraad kleinschalige woonvormen ontwikkeld. Hierin staat welke zorg je kunt leveren en aan welke randvoorwaarden de woonvorm moet voldoen.

Problemen in de praktijk

Hoewel de Leidraad op papier helder is, merken we dat het voor huisartsen soms moeilijk is om deze in de praktijk toe te passen. Wat doe je bijvoorbeeld als je merkt dat de medische zorg in de woonvorm toch niet zo goed is geregeld als je dacht? Of als de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) opstapt en niet wordt vervangen? Of als de zorgzwaarte van een patiënt toeneemt tijdens het verblijf? Wat zijn dan je handelingsmogelijkheden? Wat kan je wel doen en wat niet? En hoe pak je dat dan aan?

Hoe te handelen?

In het Handelingsperspectief kleinschalige woonvormen willen we je inzicht geven in de handelingsmogelijkheden die je hebt in je samenwerking met kleinschalige woonvormen. In de publicatie vind je een aantal situaties die je in de praktijk kunt tegenkomen. Bij elke situatie hebben we aangegeven wat je kan doen in die situatie, wat je kunt verwachten en bij wie je eventueel terecht kunt voor meer informatie.

Voorbeelden situaties

Voorbeelden van situaties die worden besproken:

  • Opening nieuwe locatie: welke voorwaarden kan je stellen?
  • Zorgvraag overstijgt huisartsgeneeskundige zorg
  • Randvoorwaarden kleinschalige woonvorm veranderen
  • Patiënten in de woonvorm gaan achteruit in gezondheid
  • Zorgverlening in de woonvorm gaat achteruit

Samenhang met Leidraad

Het Handelingsperspectief Kleinschalige woonvormen is een hulpmiddel bij de Leidraad Kleinschalige woonvormen. De Leidraad is de basis: hierin staat beschreven welke zorg je wel en niet kan bieden en welke randvoorwaarden je kan stellen. In het Handelingsperspectief zijn situaties geschetst waar je tegenaan kunt lopen in de praktijk.

Nieuws

Ouderen zijn de dupe van commercialisering in de zorg. Dat stellen de LHV, Verenso, Alzheimer Nederland en de Nederlandse Vereniging

Om het valrisico bij ouderen te verminderen gaan gemeenten in 2024 inzetten op gerichte valpreventie. Ouderen met een verhoogd valrisico

Het Aanbod huisartsgeneeskundige zorg is geactualiseerd en beschrijft welke zorg u als huisarts hoort te bieden en welk zorgaanbod u