Spring naar content

Handreikingen voor ‘groene’ huisartsenspoedpost en regionale organisatie

Hoe kan je als huisarts bijdragen aan een schonere wereld? Naast het e-book De groene huisartsenpraktijk zijn er nu ook twee online handreikingen voor huisartsenspoedposten en huisartsenorganisaties. Met achtergrondinformatie, een handig stappenplan en voorbeelden uit de praktijk.

Klimaatverandering en gezondheid

De gezondheidszorg in Nederland stoot jaarlijks 7% van de totale CO2 uit. Steeds meer huisartsenpraktijken, huisartsenspoedposten en huisartsenorganisaties nemen hun verantwoordelijkheid en maken werk van verduurzaming van hun praktijk. Huisartsenpraktijken konden hierbij al gebruik maken van het e-book De groene huisartsenpraktijk. Voor huisartsenposten en regionale huisartsenorganisaties zijn er nu twee nieuwe handreikingen.  

Aan de slag met verduurzaming

In de handreikingen aandacht voor vragen als: Hoe creëer je draagvlak voor verduurzaming bij de achterban? Hoe ondersteun je als RHO praktijken die willen verduurzamen? Wat kan je doen bij de consultvoering, het beheer van het gebouw, op kantoor? Ook zijn er inspirerende praktijkvoorbeelden, waarin huisartsenspoedposten en regionale huisartsenorganisaties hun ervaringen delen.

Direct naar het e-book De groene huisartsenpraktijk

De handreikingen zijn een initiatief van LHV, InEen, NHG en Stichting Stimular.  De handreikingen zijn mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van VWS in het kader van de Green Deal duurzame zorg 3.0.

Nieuws

Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen VWS, Zorgverzekeraars Nederland en LHV, NHG en InEen over de stagnatie

Hoe kan je als huisarts bijdragen aan een schonere wereld? Naast het e-book De groene huisartsenpraktijk zijn er nu ook

Het LHV-bestuur sprak in de Landelijke Ledenvergadering met de afgevaardigde ambassadeurs over de stand van zaken rond de IZA-afspraken. De