Spring naar content
Afdeling West

HAP Schievliet onderzoek toekomstbestendige nachtelijke acute huisartsenzorg in regio NWN

Hoe kunnen we onze patiënten in de regio Nieuwe Waterweg Noord ook in de toekomst acute huisartsenzorg in de nacht blijven aanbieden? Met die vraag is een groep huisartsen, triagisten, patiënten, relevante stakeholders en het management van huisartsenposten (HAP) Schievliet aan de slag. Door een tekort aan huisartsen en triagisten en de stijgende zorgvraag, staat deze zorg onder druk.

Uit een eerdere inventarisatie blijkt dat medewerkers en huisartsen hoge diensten- en werkdruk ervaren. Ook ervaart een deel van de huisartsen en triagisten de HAP in Schiedam als een minder prettige werkplek sinds de nachtelijke sluiting van de SEH- Franciscus Gasthuis & Vlietland op die locatie. Verder is het steeds moeilijker de roosters van nachtdiensten sluitend te krijgen.


Directeur-bestuurder Mariëtte Glim van HAP Schievliet vertelt waarom dit onderzoek zo belangrijk is.
“We willen onze patiënten ook ‘s nachts acute huisartsenzorg kunnen blijven aanbieden in de regio Nieuwe Waterweg Noord (hierna NWN). Dat vinden we echt belangrijk. Maar in tijden van arbeidskrapte is dat een flinke uitdaging. Alle partijen in de spoedzorg hebben elkaar hard nodig en daarom verkennen we samen mogelijkheden om de werkdruk te verminderen. Bovendien willen we het werkplezier behouden voor huisartsen en triagisten en patiënten de zorg blijven bieden die zij nodig hebben.”

Landelijk probleem

Het onderzoek richt zich op Schiedam, Maassluis en Vlaardingen. HAP Schievliet kijkt hierbij ook naar goede voorbeelden elders. De toegenomen druk op huisartsen en huisartsenposten is namelijk een nationaal probleem.

Planning

HAP Schievliet verwacht eind 2024 de resultaten van het onderzoek bekend te maken. Tijdens het onderzoek is betrokkenheid van belanghebbenden belangrijk.
“Daarom informeren en raadplegen we tijdens het onderzoek naast de acute zorgpartijen ook andere partijen, zoals zorgverzekeraars, gemeenten, ziekenhuizen, ouderenzorginstellingen en wijkzorg, GGZ, patiënten en inwoners in de regio. Door hen vanaf het begin te betrekken, verwachten we ook breed gedragen oplossingen te kunnen voorstellen”, vertelt Mariëtte Glim.

Nieuws

Op 22 mei vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat eerstelijnszorg plaats met beide ministers van VWS. Voor dit overleg

Patiënten, artsen en apothekers worden regelmatig geconfronteerd met niet-leverbare medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. In de eerste plaats

Praktijkdashboard Patiëntenteller: 150Aanschaf van de week: een praktijkfietsOverwinning van de week: 50! nieuwe patiënten Waarom heb je eigenlijk geen bestaande