Spring naar content

HIT: in actie tegen niet-passende zorg!

Heb jij als huisarts weleens te maken met niet-passende zorg? Zoals onjuiste verwijzingen, zorg die onterecht wordt overgedragen en het ‘briefje van de huisarts’. Vanaf vandaag kan je hiervoor terecht bij het Huisartsen Interventie Team (HIT). Het is een initiatief van 3 LHV-afdelingen, maar huisartsen uit het hele land kunnen een melding maken.

Waarom het HIT?

De druk op de huisartsenzorg neemt toe. Dat is grotendeels te verklaren door de gestegen hoeveelheid (complexe) zorgvragen. Alleen, dat is niet de enige oorzaak. Ook instanties zoals ziekenhuizen, zbc’s, de ggz, gemeenten, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en bedrijven doen in toenemende mate een beroep op de huisarts. Soms onnodig of onterecht.

Het HIT wil huisartsen beschermen tegen deze onnodige en onterechte werkdruk. Initiatiefnemer Bernard Leenstra: “We gaan in gesprek met desbetreffende organisaties, voorzien hen van constructieve feedback, en vragen hen hun oproep, verzoek, actie of product aan te passen. Zodat huisartsen hun tijd kunnen besteden aan patiënten die echte huisartsenzorg nodig hebben.” 

Wanneer komt het HIT in actie?

Het HIT helpt bij alle vraagstukken van niet-passende huisartsenzorg, die leiden tot een toenemende druk op de huisartsenzorg. Hierbij kun je denken aan:

  • Onterechte verzoeken om verwijzingen: bv een vliegtuigmaatschappij die haar klanten verwijst naar de huisarts voor een ‘fit-to-fly’ verklaring;
  • Oproepen voor niet-passende zorg: bv een patiëntenorganisatie die iedereen oproept zijn bloeddruk bij de huisarts te laten meten; of
  • Aanbod van niet passende zorg: bv een particulier laboratorium dat zonder tussenkomst van een arts allerlei bloedtesten aanbiedt.

Hoe werkt het HIT?

Huisartsen kunnen situaties van niet-passende huisartsenzorg melden bij het HIT, dat vervolgens aan de slag gaat. Bernard Leenstra: “We monitoren, zodat we weten hoe vaak dit soort situaties voorkomen. Maar we komen ook concreet in actie. We gaan in gesprek met de betreffende bedrijven of organisaties. Zodat er ook echt iets verandert en huisartsen zich kunnen bezighouden met huisartsenzorg en niet met allerlei onterechte of onnodige verzoeken.”

Wie zijn het HIT?

Het HIT is een initiatief van vier leden van de LHV. Het komt voort uit drie eerdere initiatieven op dit gebied: de Huisartsen Reclame Consultatie Commissie (HRCC); ongepastezorg.nl en verwijsafspraken.nl. Met het HIT bundelen initiatiefnemers Bernard Leenstra, Daisy Pors, Frederique Brommet en Wendelien van der Gaag de krachten. Initiatiefnemer Daisy Pors, die ook verwijsafspraken.nl oprichtte: “Ons doel is het bevorderen van duurzame huisartsenzorg. Daarvoor is het noodzakelijk om niet-passende zorg – hoe goedbedoeld vaak ook – een halt toe te roepen.” Bernard Leenstra: “Ik hoop dat het HIT een hit wordt. En tegelijkertijd zou het fantastisch zijn als het HIT in de toekomst niet meer nodig is.”

Heb jij in jouw praktijk te maken met verzoeken voor niet-passende zorg? Meld het bij het HIT. Het team neemt je melding in behandeling en onderneemt actie.

Kijk hier voor meer informatie over het HIT of om een melding te doen.

Nieuws

Een structurele loonsverhoging, meer regie op het indelen van diensten en het gelijktrekken van belangrijke verschillen tussen hidha’s en huisartsen

Belangenbehartiging richting politiek en overheid is een van de belangrijkste redenen voor huisartsen om lid te zijn de LHV. Dat

Zorg voor de basis: dat is onze oproep samen met VPHuisartsen, De Bevlogen Huisartsen en InEen aan minister van VWS