Spring naar content

Hoge respons ledenpeiling Integraal Zorgakkoord

Meer dan 3000 LHV-leden hebben in de afgelopen dagen de peiling ingevuld en hun mening gegeven over het zorgakkoord en of dit akkoord daadwerkelijk verbeteringen voor de huisartsenzorg biedt. Op maandag 12 september bespreekt de landelijke ledenvergadering het akkoord. De afgevaardigde ambassadeurs nemen dan een besluit, mede op basis van het advies van de leden en het bestuur.

In de afgelopen periode hebben wij u bij elke stap in het onderhandelingsproces geïnformeerd. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over onze inzet en de totstandkoming van de laatste versie van het IZA, dat nu voorligt. Uiteraard informeren wij u over de besluitvorming in de landelijke ledenvergadering.

Ook deze week kregen wij weer veel vragen van media over het Integrale Zorgakkoord en de afspraken over de huisartsenzorg in dit akkoord. Wij vinden het belangrijk om vast te houden aan ons eigen democratisch proces en geven daarom deze week en tot en met de landelijke ledenvergadering geen commentaar aan de buitenwereld. Het woord was immers via de peiling aan onze leden, en nu maandag aan de ledenvergadering.

Nieuws

In de afgelopen dagen hebben wij opnieuw intensief overleg gevoerd, dit keer over de concrete invulling van de voorwaarden voor

De huisartsen die samen de landelijke ledenvergadering van de LHV vormen, hebben tijdens een lange bespreking maandagavond 12 september besloten

Minister Kuipers van VWS stelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor de realisatie van de afspraken over de huisartsenzorg in het integraal