Spring naar content

Huisartsen krijgen AstraZeneca-vaccins geleverd voor doelgroep onder de 65 jaar

Het ministerie van VWS heeft vandaag vastgesteld dat huisartsenpraktijken in februari vaccins van AstraZeneca geleverd gaan krijgen. Deze eerste leveringen zijn onder andere bedoeld om patiënten onder de 65 jaar te vaccineren. Vanwege de geleidelijke binnenkomst van het vaccin, wordt er de komende weken gefaseerd uitgeleverd door het RIVM.

Beleid en bekostiging afbeelding

In dit bericht zetten LHV en NHG voor u op een rij wat er op dit moment bekend is, hoe dit besluit van het ministerie tot stand is gekomen en wat dit betekent voor de vaccinatie vanuit uw huisartsenpraktijk. Een aantal belangrijke details worden op dit moment nog verder uitgewerkt samen met het RIVM. Zodra daar nieuws over is, vullen we dit bericht aan.

Advies Gezondheidsraad: <65 jaar en bepaalde patiëntengroepen

Op donderdag 4 februari bracht de Gezondheidsraad haar advies uit aan VWS over de inzet van het vaccin van AstraZeneca (genaamd ChAdOx1-S nCoV-19-vaccin). De Gezondheidsraad schrijft: “De commissie acht het vaccin inzetbaar bij volwassenen tot 65 jaar. Om zo veel mogelijk ernstige ziekte en sterfte te voorkomen, adviseert de commissie de eerst beschikbare doses van het ChAdOx1-S nCoV-19-vaccin in te zetten bij ouderen van 60 tot en met 64 jaar, te beginnen bij de oudsten.”

Daarnaast stelt de Gezondheidsraad dat er een aantal patiëntgroepen is dat een hoger risico heeft op een ernstig ziektebeloop van COVID-19. Voor patiënten met een ernstig gecompromitteerd immuunsysteem raadt de Raad een mRNA-vaccin aan, dus niet AstraZeneca.
Voor de volgende patiëntengroepen raadt de Gezondheidsraad wel aan om deze net als de 60-64-jarigen met het AstraZeneca-vaccin in te enten. Het betreft:

  • mensen met het syndroom van Down;
  • patiënten met neurologische aandoeningen waardoor de ademhaling gecompromitteerd is;
  • mensen met morbide obesitas (BMI>40).

Volgens de Gezondheidsraad wordt op deze manier zo veel mogelijk ernstige ziekte en sterfte voorkomen. Om zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen te vaccineren adviseert de commissie om de tweede dosis in de 12e week na de eerste dosis toe te dienen.

Strategie vanuit VWS

In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister De Jonge: “De eerste leveringen van AstraZeneca worden parallel ingezet voor de groepen 60 tot en met 64 jarigen, de resterende groepen zorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg, respectievelijk de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning, de intramurale GGZ-cliënten en hun zorgmedewerkers, alsmede die van de GGZ-crisisdiensten, en de vaccinerende medewerkers in de huisartsenpraktijk die zelf nog geen vaccinatie hebben gehad. Tevens wordt gestart met de doelgroep 18-60 jarigen met een medische indicatie (hoogrisicogroepen).”

De groep 60 tot en met 64 jarigen zal gevaccineerd kunnen worden via de huisartsenpraktijken. De start hiervan is regionaal en medio februari.

De minister kondigt aan over het advies van de Gezondheidsraad over de hierboven genoemde patiëntengroepen met een hoger risico met NHG en LHV in gesprek te gaan. Het RIVM is daarbij betrokken in verband met uitvoeringstechnische aspecten.

Tevens kiest hij ervoor AstraZeneca toe te wijzen aan de groep zorgmedewerkers in de langdurige zorg, dat verloopt via de GGD’en.

Vaccinatie-aanpak in de huisartsenpraktijk

Het NHG en de LHV werken met het RIVM uit hoe de vaccinatie vanuit de huisartsenpraktijken kan worden ingericht, binnen de kaders die er zijn (namelijk het besluit over de doelgroepen en de beschikbare aantallen vaccin).
De minister kondigt aan dat de levering gefaseerd regionaal zal plaatsvinden. Precieze data en locaties worden op dit moment nog verder uitgewerkt. Zodra daar nieuws over is, hoort u het van ons.

Met de eerste voorraad kunnen de praktijken dan allereerst het praktijkpersoneel vaccineren, volgens de afspraak “wie vaccineert, vaccineert eerst zichzelf’, en de patiënten in deze doelgroepen.

We zorgen dat de NHG Praktijkhandleiding maandag (8 februari) is geüpdatet. Daarin vindt u de stappen die u als praktijk kunt ondernemen om deze eerste stap in de vaccinatie vanuit de huisartsenpraktijken te organiseren.

De verwachting is dat het vanaf dinsdag mogelijk is, voor de praktijken die als eerste beleverd kunnen worden, om de vaccins te bestellen. Dat verloopt via het portaal van de SNPG.

Nieuws

Geen items gevonden