Spring naar content

Huisartsenzorg vraagt extra aandacht voor financiering huisvesting  

Op 22 mei vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat eerstelijnszorg plaats met beide ministers van VWS. Voor dit overleg vragen we aandacht voor het borgen van continue en toegankelijke huisartsenzorg: voor iedereen in Nederland een huisarts. Hoe houden we de huisartsenzorg toegankelijk voor in de toekomst?

We maken ons samen met het NHG en InEen sterk om voor iedereen een huisarts in de wijk te hebben. Wij vragen niet alleen om aandacht voor de huisartsenzorg. We hebben ook een plan opgesteld hoe we de huisartsenzorg goed en toegankelijk kunnen houden.  

Dit doen we landelijk door het werken voor een vaste patiëntenpopulatie aantrekkelijker te maken voor huisartsen. Enerzijds door het praktijkhouderschap te stimuleren, anderzijds door te zorgen voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden als gekozen wordt voor het langdurig werken in loondienst. In de regio ondersteunt de regionale huisartsenorganisatie (RHO) de huisarts op praktijkniveau en onderneemt de RHO tal van acties gericht op de continuïteit van huisartsenzorg in de regio. 

Extra aandacht voor huisvesting  

Meer dan 3 van de 4 huisartsen hebben een huisvestingsprobleem. Concreet vragen we in onze brief daarom extra aandacht voor de financiering voor huisvesting. Om huisartsen betere financieringsmogelijkheden te geven, zien wij kansen om het Waarborgfonds Zorg (Wfz) uit te breiden voor huisartsenvoorzieningen. Het Wfz zorgt dat zorginstellingen die intramurale zorg verlenen toegang krijgen tot financiering tegen gunstige voorwaarden. Het fonds heeft zelf aangegeven dat verbreding naar kleine zorginstellingen mogelijk is. 

Lees onze brief aan de ministers

Nieuws over huisvesting

Er is onvoldoende aandacht voor betaalbare huisvesting voor huisartsen en andere eerstelijnszorg in het wetsvoorstel ‘Versterking regie volkshuisvesting’. Dat schrijven

77% van de huisartsen ervaart nadelen van de huisvesting van hun praktijk. Dat blijkt uit landelijk LHV-onderzoek, na vele signalen