Spring naar content

Initiatiefwet over abortuspil bij de huisarts in volgende fase

Begin 2018 is een initiatiefwetsvoorstel ingediend waardoor het voor huisartsen mogelijk moet worden de medicamenteuze overtijdbehandeling (OTB) te verstrekken. De leden van de Vaste Kamercommissie VWS hebben onlangs schriftelijke vragen ingediend over het wetsvoorstel. Hiermee komt het in een volgende fase. NHG en LHV lichten in dit bericht hun standpunt toe.

Wachtkamer

De initiatiefnemers Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA) stellen voor dat alle vrouwen in Nederland de keuze hebben om een ongewenste zwangerschap in een vroeg stadium af te breken. Het is van belang dat dit kan bij een vertrouwde hulpverlener in de buurt. Daarvoor is het nodig de Wet afbreking zwangerschap (Waz), evenals enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts, te wijzigen.

Huisartsen beslissen zelf

De medicamenteuze OTB kan tot 45 dagen na de laatste menstruatie worden verstrekt conform het NHG-Standpunt. De LHV en het NHG staan achter het plan van de initiatiefnemers om de OTB door de huisarts te laten uitvoeren. Huisartsen zijn in staat de OTB veilig en effectief te verstrekken. De huisartsenorganisaties vinden dat de OTB niet onder het basisaanbod van huisartsen moet vallen, maar onder het extra aanbod zoals we dat ook kennen voor euthanasie. Huisartsen mogen zelf beslissen of ze de OTB in de praktijk gaan verstrekken. Op grond van ethische of praktische bezwaren kunnen ze hiervan afzien.

Scholing

Daarnaast vinden LHV en NHG dat scholing wenselijk is voor huisartsen die de OTB verstrekken. Scholing in het zorgvuldig counselen en uitvoeren van een medicamenteuze afbreking van een zwangerschap, inclusief de belangrijke nazorg als het bijvoorbeeld gaat om een herhaalde ongewenste zwangerschap te voorkomen. Het is belangrijk dat deze scholing voor huisartsen wordt ontwikkeld.

Vervolg

De initiatiefnemers gaan de komende periode alle vragen van de Kamerleden beantwoorden. Zodra de antwoorden naar de Tweede Kamer zijn gestuurd, volgt een debat over de initiatiefwet.

Meer informatie

Bekijk het initiatiefwetsvoorstel en het verslag (vragen Vaste Kamercommissie VWS).

Nieuws van de LHV

Een structurele loonsverhoging, meer regie op het indelen van diensten en het gelijktrekken van belangrijke verschillen tussen hidha’s en huisartsen

Update ION

Eind juni stuurden wij een nieuwsbericht met een oproep de inschrijvingen op naam te controleren naar aanleiding van meldingen die

In april en mei vond de jaarlijkse uitvraag KIF plaats. De respons onder apotheekhoudende huisartsen was met 97% weer zeer