Spring naar content

Jouw waarneemcontract nu via de WaarneemApp

Via de WaarneemApp kun je vanaf nu direct waarneemcontracten opstellen. Jouw waarneemcontract maken gaat daardoor een stuk sneller. Nadat je een aantal vragen over bijvoorbeeld de vergoeding beantwoordt, kan het contract digitaal ondertekend worden. In dit bericht lees je meer over de contracten en onze samenwerking met WaarneemApp.

In de WaarneemApp worden maandelijks duizenden waarnemingen afgesproken. Het opstellen van een contract volgens de LHV-modelovereenkomst neemt altijd veel tijd in beslag. Dat gaat vanaf nu sneller voor de waarnemingen die via de WaarneemApp zijn afgesproken.

Hoe werkt het

De praktijkhouder en waarnemer komen via een aangeboden dienst met elkaar in contact. Als de opdrachtgever de waarnemer accepteert en de afspraken over vergoeding gemaakt zijn, kan er een contract opgesteld worden. De gegevens die al in het profiel van de WaarneemApp staan, zoals naam en adres, worden in het contract gezet. Het contract wordt aangevuld met de informatie die je doorgeeft door een aantal vragen te beantwoorden.
De vragen verschillen per soort contract. Gaat het om een duurwaarneming, dan wordt er bijvoorbeeld gevraagd of er een vestigingsverbod na afloop van de opdracht is. Terwijl bij de ANW-dienst die vraag niet terugkomt.

Waar vind ik de contracten

Als de opdrachtgever in de chat akkoord geeft, verschijnt er een button om een contract te maken. De contracten zijn ook te vinden door in de menubalk op Overeenkomsten te klikken.

Voor welke diensten

Op dit moment is het mogelijk om contracten te maken voor duurwaarnemingen, incidentele waarneming en ANW-diensten. Voor diensten die via de WaarneemApp en de huisartsenpost worden beheerd, hoeft geen contract te worden aangemaakt.

Op een later moment worden de contracten voor een apotheekhoudende praktijk toegevoegd.

Alleen voor LHV-leden

Het is alleen voor leden van de LHV mogelijk om de contracten op te stellen. Daarvoor log je bij WaarneemApp in met je HAweb-account. Voor het ondertekenen van een contract hoef je geen lid te zijn. Heb je problemen met inloggen, kijk dan op de website van WaarneemApp. Heb je een vraag over de inhoud van het contract, neem dan contact op met de LHV.

De contractgenerator op de LHV-website blijft ook gewoon bestaan.

Over de samenwerking

De LHV en WaarneemApp werken samen om tot 1 plek voor waarnemingen te komen. Het gaat daarbij om waarnemingen van tijdelijke aard. Bij deze waarnemingen hoort ook het afsluiten van een overeenkomst van opdracht, het waarneemcontract. Om dit makkelijker te maken zijn de contracten nu toegevoegd aan WaarneemApp.

Voor huisartsen die kiezen voor een vaste praktijk is er de LHV Praktijkmatch. Daar worden praktijken en vaste werkplekken als hidha of vaste waarnemer aangeboden.

Nieuws

Op 22 mei vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat eerstelijnszorg plaats met beide ministers van VWS. Voor dit overleg

Patiënten, artsen en apothekers worden regelmatig geconfronteerd met niet-leverbare medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. In de eerste plaats

Zondag 19 mei is de Internationale dag van de huisarts. Een dag om samen stil te staan bij de onmisbare