Spring naar content

Landelijke richtlijn psychosociale ondersteuning zorgprofessionals beschikbaar 

Op 9 mei is de landelijke richtlijn voor psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals gepresenteerd. Huisartsen en andere zorgprofessionals kunnen de richtlijn gebruiken als algemene standaard voor psychische ondersteuning van hunzelf en hun personeel, zowel in tijden van crisis als bij ingrijpende gebeurtenissen in de dagelijkse praktijk. Ook de LHV werkte mee aan de ontwikkeling van de richtlijn.

Inhoudelijke en organisatorische adviezen

De richtlijn bevat zowel inhoudelijke (Hoe reageer je als professional en werkgever op incidenten of rampen in de zorg?) als organisatorische adviezen (Hoe richt je een structuur voor opvang in) en geeft je daarmee praktische handvatten hoe je psychosociale ondersteuning kan organiseren in je praktijk. 

Concrete voorbeelden

Je kan gebruik maken van de richtlijn wanneer jij of een zorgprofessional in je praktijk bijvoorbeeld te maken heeft gehad met:  

  • een incident waarbij een patiënt dreigend de praktijk in komt (al dan niet met wapen of fysiek agressief gedrag);  
  • andere vormen van geweld of dreiging (kan ook op social media zijn);  
  • de uitbraak van een ernstige infectieziekte (covid) waardoor er veel onzekerheid en drukte komt in de praktijk;  
  • een ramp in de omgeving (vuurwerkramp, grote brand) waar de huisartsenpraktijk direct bij betrokken is (bij opvang en nazorg) 
  • maar ook ongewenst/grensoverschrijdend gedrag van collega etc. 

Nascholing: Geen agressie in mijn praktijk

Je kunt bij de uitvoering van je werk te maken krijgen met verbaal of fysiek geweld en de gevolgen ervan. In deze training van LHV academie leer je hoe je verschillende vormen van geweld herkent en hoe je daar effectief op reageert.

Betrokken partijen

De richtlijn is opgesteld door ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises in opdracht van Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC), in nauwe samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging en een groot aantal andere organisaties in de zorg. 

Meer informatie over de richtlijn

Download de richtlijn op www.richtlijnzorgprofessionals.nl. Hier vind je ook meer informatie over de richtlijn.  

Meer informatie over hoe te handelen bij agressie en ongewenst gedrag vind je ook op de site van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg.

Nieuws

Vanaf 1 maart 2024 telt ook zorg die je als huisarts levert aan ouderen in een verpleeghuis mee bij de

Op donderdag 7 maart is het de Dag van de Doktersassistent. In Nederland werken zo’n 35.000 doktersassistenten, waarvan de meeste

Een kleine, maar groeiende groep Nederlanders heeft geen eigen huisarts of ervaart langere wachttijden voordat zij in de huisartsenpraktijk terecht