Spring naar content

Ledenraad LHV neemt geen genoegen met ’nee’ van de minister

We hebben vanavond met onze Ledenraad de teleurstellende reactie van de minister gedeeld, die we net voor de bijeenkomst per brief ontvingen. De Ledenraad gaf daarop een niet mis te verstane boodschap af: hier nemen we geen genoegen mee. Minister De Jonge geeft op geen enkele manier blijk dat hij de urgentie van de situatie inziet. Het is onbegrijpelijk dat de minister zo omgaat met een beroepsgroep die zo cruciaal is voor de COVID-zorg, voor de zorg voor onder andere al die thuiswonende ouderen en voor de spoedzorg.

Beleid en bekostiging afbeelding

Ella Kalsbeek, LHV-voorzitter: “Het is zo zonde dat hier zoveel tijd aan verloren gaat en dat de huisartsen zich hierdoor zo niet gezien voelen. We bereiden ons voor op een forse toename van de uitval in de huisartsenzorg, dat maakt de houding van de minister zo onbegrijpelijk. Van veel kanten hebben we de afgelopen dagen steun gekregen, zoals van de ziekenhuizen die zo afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de huisartsenzorg.”

Lees ook:

Wat nu?

“We zullen de druk verder opvoeren”, zegt Ella Kalsbeek. “De minister zal doordrongen moeten raken van de ernst van de situatie. De huisartsen zijn bezorgd over het overeind houden van de patiëntenzorg, al helemaal met de berichten over de Britse variant. We hebben in de ziekenhuizen gezien wat de consequenties zijn van een hoge personeelsuitval voor de patiënten. Dat willen we te allen tijde voorkomen in de huisartsenzorg natuurlijk. Huisartsen willen er zijn voor hun patiënten, dat staat voorop. Daarom hechten wij zo aan het spoedig vaccineren van de huisartsen.”

Nieuws

De afgelopen dagen hebben we vragen binnengekregen over de organisatie van de Covid-vaccinaties in 2024. Hieronder een kort overzicht van

Als je in de zorg werkt en direct contact hebt met patiënten, dan kun je dit najaar een coronaprik halen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging