Spring naar content

Geen rol huisartsen bij covid-vaccinaties, wel bij griep- en pneumokokkenprik

Na een uitgebreide ledenraadpleging heeft de Landelijke Ledenvergadering van de LHV op 24 mei een standpunt ingenomen over een toekomstige rol van huisartsen bij vaccinatiecampagnes. Wel griep- en pneumokokkenvaccinaties door de huisartsen, geen seizoensgebonden covid-vaccinaties. Dat is de boodschap die we overbrengen aan de overheid, die bezig is een nieuw vaccinatiestelsel vorm te geven.

De landelijke ledenvergadering (het hoogste orgaan van de LHV) heeft haar standpunt gebaseerd op de input die er is opgehaald bij huisartsen. We hebben kwalitatief (via fysieke en digitale gesprekken door het hele land) en kwantitatief (online enquête) veel meningen kunnen ophalen.

Afweging van de voor- en nadelen

Aan de uitvoering van elke vaccinatiecampagne zitten voor- en nadelen. Sowieso zijn er bij ons als LHV grote zorgen over de werkdruk onder huisartsen. Taken zoals vaccineren doen een beroep op de kostbare tijd van huisartsen en medewerkers. Daarom hebben huisartsen gevraagd hoe zij die afweging voor zichzelf maken: wegen de voordelen van een rol van de huisarts wel op tegen de nadelen?

  • Bij de griep- en pneumokokkenprikken sloeg de balans door naar de voordelen voor de patiënten (inzet van de huisarts leidt tot een hoge opkomst en huisartsen kunnen via medische selecties de juiste patiënten bereiken). De nadelen (dat vaccineren geen kerntaak van de huisartsenzorg is en dat de uitvoering tijd kost van huisartsen en personeel) worden gezien, maar wegen minder zwaar dan de voordelen.  
  • Bij de covid-vaccinaties hebben we gefocust op een toekomstig scenario waarbij covid-prikken seizoensgebonden worden gegeven (vergelijkbaar met de griepprik). Hoewel huisartsen ook hier het selecteren en bereiken van kwetsbare patiënten belangrijke argumenten vinden vóór een rol van de huisarts, wegen de tegenargumenten voor hen zwaarder. De complexiteit van de uitvoering voor huisartsen en dat de GGD’en dit grootschaliger kunnen uitvoeren, zoals we de afgelopen jaren hebben gezien, zijn de voornaamste redenen om geen rol te willen hebben in de covid-vaccinaties.

Voorstel aan de overheid

De overheid is bezig met gedachtenvorming over het vaccinatiestelsel in de nabije toekomst en heeft de LHV gevraagd welke rol huisartsen daarin voor zichzelf zien. We geven bij de overheid dan nu aan dat wij voorstellen om griep- en pneumokokkenvaccinaties ook in de toekomst door huisartsen te laten uitvoeren, maar de covid-vaccinaties in de komende jaren bij anderen te beleggen.

Daarbij stellen we stevige randvoorwaarden, waaraan moet worden voldaan willen de huisartsen een rol kunnen spelen bij de griep- en pneumokokkenprikken.

Dat is onze inzet richting overheid en de andere betrokken partijen. Het is uiteindelijk de overheid die besluit hoe zij het vaccinatiestelsel wil inrichten. We houden u op de hoogte over dat proces.

Grote ledenbetrokkenheid bij besluitvorming

We zijn blij met de brede betrokkenheid van leden bij de totstandkoming van dit standpunt. Veel huisartsen hebben de mogelijkheid gepakt om hun stem te laten horen via de kleinschalige groepsgesprekken, de online bijeenkomsten en/of de online enquête en zij hebben ons meegenomen in hun motivatie en afwegingen. Die kwalitatieve input is van grote waarde geweest en heeft de leden van de ledenvergadering een goede grond gegeven om tot een besluit te komen.

We nodigen alle leden uit om ook in de toekomst aan dit soort inspraakmogelijkheden te blijven deelnemen en zo de besluitvorming van de LHV te voeden.

Nieuws

Een inspirerende najaarsavond over toekomstbestendig samenwerken: Ga voor een stevige basis en schrijf je in voor deze (gratis) avond en

Minister Helder drukt definitief de pauzeknop in voor de openbare jaarverantwoording. Dat blijkt uit de Kamerbrief over de uitkomsten van

De stad Rotterdam heeft afgelopen donderdag drie geliefde mensen verloren. Een moeder, een tienerdochter en een huisarts-docent zijn er niet