Spring naar content

LHV en NHG waarschuwen voor risico’s GVS-herberekening 

Huisartsen, specialisten en apothekers waarschuwen minister Kuipers (VWS) en de Tweede Kamer, zoals eerder in december 2020, voor grote en kritische risico’s in de geplande herberekening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). In een gezamenlijke brief richting het Kamerdebat over geneesmiddelenbeleid van 9 juni 2022 zijn de zwaarwegende bezwaren en risico’s nogmaals geuit.

Minister Kuipers (VWS) is voornemens om het GVS per 2023 te herberekenen. Zorgverleners uiten gezamenlijk hun zorgen over wisselingen van geneesmiddelen en bijbetalingen die de modernisering met zich meebrengt als fabrikanten de prijzen van geneesmiddelen niet verlagen tot onder de vergoedingslimiet. 

Kostbare tijd en aandacht

Zorgvuldige begeleiding bij het wisselen van een geneesmiddel vraagt kostbare tijd en aandacht van zorgverleners. Huisartsen komen nu al tijd te kort. De lasten van de herberekening van het GVS komen daardoor bij zorgverleners en hun patiënten te liggen. Artsen en apothekers delen niet de verwachting dat de GVS-herberekening de beoogde besparing van 140 miljoen euro per jaar zal opleveren, aangezien de besparing op geneesmiddelkosten voor een deel teniet wordt gedaan door hogere kosten elders in de zorg.

Leidraad Verantwoord Wisselen onder druk

Verder wijzen de zorgverleners erop dat de Leidraad Verantwoord Wisselen, onder druk komt te staan door de herberekening van het GVS. Deze leidraad gaat over het verantwoord wisselen tussen geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon. In het GVS zijn daarentegen geneesmiddelen die therapeutisch niet gelijkwaardig zijn, ingedeeld in eenzelfde cluster. Bij de herziening van het GVS kunnen patiënten, om bijbetalen te voorkomen, worden overgezet naar een ander middel met een andere werkzame stof. Dat kunnen ook medicijnen zijn die afwijken van de 1e keus in NHG-richtlijnen. Dat komt omdat NHG-richtlijnen eerst naar gelijkwaardigheid in effectiviteit en veiligheid kijken en pas daarna de kosten mee wegen.

‘Verzachtende’ maatregelen

In een brief aan de Tweede Kamer stelt minister Kuipers bij de GVS-herberekening een aantal ‘verzachtende maatregelen’ voor. Zo houdt de bewindspersoon voor de jaren 2023 en 2024 de maximale eigen bijdrage van 250 euro per jaar in stand. Ook wil de minister een maatregel treffen ter bescherming van de zogenoemde ‘onderkant van de markt’. In de Kamerbrief schrijft de minister dat fabrikanten bij hem hebben aangegeven dat door de herberekening van het GVS het niet langer rendabel is om een aantal geneesmiddelen in Nederland aan te bieden. Daarvoor zoekt de minister nog een oplossing. 

De herberekening van het GVS komt voort uit het coalitieakkoord van het vorige kabinet. Het verlagen van de vergoedingslimieten voor geneesmiddelen is de afgelopen jaren al meerdere malen uitgesteld, onder meer vanwege de kritiek vanuit artsen en apothekers. Ook de Tweede Kamer is kritisch, en ging 9 juni verder met minister Kuipers hierover in debat.  

Bekijk ook onze eerdere berichtgeving van 15 juni 2021: Modernisering geneesmiddelen vergoedingssysteem leidt tot veel onrust bij patiënten en zorgverleners.

Nieuws

Op 22 mei vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat eerstelijnszorg plaats met beide ministers van VWS. Voor dit overleg

Patiënten, artsen en apothekers worden regelmatig geconfronteerd met niet-leverbare medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. In de eerste plaats

Zondag 19 mei is de Internationale dag van de huisarts. Een dag om samen stil te staan bij de onmisbare