Spring naar content

LHV en VPHuisartsen vechten tarieven huisartsenzorg 2023 en 2024 aan in beroep bij CBb

LHV en VPHuisartsen zien belangrijke pijnpunten in de Prestatie- en tariefbeschikking van de NZa en tekenden bezwaar aan. Het bezwaar is door de NZa ongegrond verklaard. We nemen juridische vervolgstappen en gaan gezamenlijk in beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). De zitting is donderdag 26 oktober om 13:00 uur en is live online te volgen.

Donderdag 26 oktober dient bij het CBb het gezamenlijke beroep van ons en VPHuisartsen en ook het beroep van De Bevlogen Huisartsen (DBH) tegen de NZa over het onjuist vaststellen van de tarieven over 2023. Het CBb heeft ingestemd met het gelijktijdig behandelen van het bezwaar dat LHV en VPHuisartsen ook over de tarieven 2024 hebben ingediend.

Live te volgen

De zitting is op donderdag 26 oktober vanaf 13:00 uur online te volgen.

De uitspraak vindt plaats op 21 december om 10:00.

Met de huidige grote druk op de huisartsenzorg is het extra belangrijk dat er geen nieuwe problemen worden gecreëerd. De tarieven zijn onvoldoende dekkend vanwege de sterk gestegen praktijkkosten die praktijken met name in 2022 en 2023 zagen. Laten we dus niet op een kostenonderzoek wachten: de tarieven moeten tussentijds omhoog.

Lammert Hoeve, bestuurslid LHV

Hoe verliep het proces tot nu toe?

Eind maart 2023 ontvingen we van de NZa de beslissing op het bezwaar dat we samen met VPHuisartsen in de zomer van 2022 indienden tegen de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg 2023. Onze bezwaren waren gericht tegen:

  • de hoogte c.q. kostendekkendheid van de maximumtarieven in de Prestatie- en tariefbeschikking 2023, en
  • het schrappen van de mogelijkheid om intensieve zorg te kunnen declareren bij visites aan patiënten met (een verdenking op) een COVID-besmetting.

Onze bezwaren zijn door de NZa ongegrond verklaard. Lees hier de volledige beslissing op het bezwaar. De motivering van de beslissing van de NZa om onze bezwaren ongegrond te verklaren is echter erg mager en gaat in sommige gevallen zelfs uit van onjuiste veronderstellingen. Daarom is er na een zorgvuldige afweging besloten om beroep in te stellen tegen de beslissing van de NZa, bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Meer weten?

Wil je meer weten over de bekostiging, de NZa en wat de rol van de LHV als belangenbehartiger hierbij is? Bekijk dan het LHV-webinar bekostiging huisartsenzorg (speciaal voor leden). Het webinar is een vervolgstap in het verenigingsproces om samen met leden te praten over de bekostiging in 2025.

Nieuws

Welk tarief je op Goede Vrijdag, 5 mei of een andere erkende feestdag mag declareren, hangt ervan af of jouw

De beroepen van LHV, VPH en DBH over de huisartsentarieven zijn door het CBb gegrond verklaard. De NZa moet nu

Aan welke regels moet je je als huisarts houden bij het declareren? Hoe pas je deze regels toe? Wat is