Spring naar content

LHV, NHG en InEen pleiten bij informateur om huisartsenzorg toegankelijk te houden

Een kleine, maar groeiende groep Nederlanders heeft geen eigen huisarts of ervaart langere wachttijden voordat zij in de huisartsenpraktijk terecht kunnen. De toegankelijkheid en kwaliteit van de huisartsenzorg staan onder druk. Daarvoor hebben wij per brief aandacht gevraagd bij informateur Kim Putters. Met een toekomstplan schetsen wij als LHV samen met NHG en InEen hoe we de vaste huisarts in de wijk kunnen behouden.

Als samenwerkende huisartsenorganisaties zien we steeds vaker dat huisartsenpraktijken een patiëntenstop moeten hanteren en dat een vertrekkende huisarts geen opvolger kan vinden. Een kleine, maar groeiende groep inwoners heeft hierdoor geen eigen huisarts of ervaart langere wachttijden voordat zij in de huisartsenpraktijk terecht kunnen. Het ooit vanzelfsprekende  #vooriedereeneenhuisarts staat onder druk. LHV, NHG en InEen vinden dit onaanvaardbaar. Toegang tot zorg is essentieel voor alle inwoners. Wij hebben informateur Kim Putters daarom gevraagd om onze zorgen en toekomstplan in te brengen in de gesprekken die hij momenteel voert met de onderhandelaars van de formerende partijen.

Belangrijke rol voor huisartsen

Huisartsen hebben als vertrouwenspersoon dicht bij de burgers een belangrijke rol in elk van de actuele akkoorden in de zorg: het Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Het is daarom cruciaal om de huisartsenzorg te steunen, ook om zo de gezondheidskloof te kunnen verkleinen. In de brief aan de informateur geven we aan wat ons plan is en wat we daarvoor nodig hebben.

Hulp van politiek en overheid gevraagd

In het toekomstplan pleiten wij o.a. voor een (regionaal) vestigingsbeleid voor huisartsen, het bewaken van de grenzen van de kerntaken van de huisartsenzorg en het reduceren van de administratieve ballast. Huisartsen en hun regionale organisaties kunnen dit niet alleen. Zo zijn (investeringen in) huisvesting, gedifferentieerde financiering, mogen samenwerken en een gedeeld beeld op de kwaliteit van de huisartsenzorg essentieel. Daarbij vragen we de hulp van politiek en overheid.

Nieuws

Via de WaarneemApp kun je vanaf nu direct waarneemcontracten opstellen. Jouw waarneemcontract maken gaat daardoor een stuk sneller. Nadat je

De nieuwste editie van De Dokter valt vanaf volgende week bij LHV-leden op de mat. Adrienne van Loon, huisarts in

Besteed in de geneeskundeopleiding meer aandacht aan het werken in de eerste lijn en de sociale geneeskunde, maak het vak