Spring naar content

LHV pleit voor aanpassing tuchtrecht

We hebben als LHV geen begrip voor de recente uitspraak van het regionaal tuchtcollege waarin een huisarts wordt berispt. Het is opnieuw een uitspraak die doet twijfelen aan de huidige rol en invulling van het tuchtrecht. Hoewel uit de laatste evaluatie bleek dat het tuchtrecht moet veranderen, lijkt daarmee nog weinig vordering gemaakt. Lees meer over de uitspraak en welke aanpassingen er volgens ons nodig zijn.

De afgelopen jaren heeft de LHV zich al regelmatig hard gemaakt voor aanpassingen in het tuchtrecht, ook samen met de KNMG. Toch lijkt er sindsdien weinig vordering gemaakt. Als LHV willen we daarom dat er een volgende stap gezet wordt.

Met onbegrip lazen we de recente uitspraak van het regionaal tuchtcollege in een zaak waarin een huisarts wordt berispt omdat hij volgens het college is ‘tekortgeschoten in het zorgvuldig inschatten van de ernst van de psychische gesteldheid van de patiënt en het op doortastende wijze inzetten van een passende behandeling.’ Het gaat om een patiënt met ggz-problematiek en die door de huisarts eerder was verwezen naar de generalistische basis ggz. Opvallend is dat toen er verergering van de klachten optrad en de huisarts de crisisdienst wilde inschakelen, de crisisdienst naar de psychologenpraktijk verwees waar patiënt inmiddels in behandeling was. De psychologenpraktijk verwees naar de crisisdienst. De ongelooflijke trieste afloop van het verhaal was dat de patiënt zich van het leven beroofde.

Geen begrip voor uitspraak

Nadat alle acties van de huisarts worden beschreven in de uitspraak, komt het tuchtcollege tot de uitspraak dat de huisarts is tekortgeschoten en wordt berispt. Terwijl uit het verhaal blijkt dat er sprake is van organisatorische problemen die de kwaliteit van zorg hebben belemmerd. We kunnen dit niet volgen en begrijpen niet dat een individuele huisarts hierop wordt afgerekend. Ook de vereniging van psychiaters (NVvP) liet de LHV weten geen begrip voor deze uitspraak te hebben.

De KNMG maakt deel uit van een stuurgroep, die onder voorzitterschap van het ministerie van VWS, in 2020 is het leven in geroepen om te komen tot aanbevelingen voor verbeteringen van het tuchtrecht. We verwachten en hopen dat de uitkomsten van de onderzoeken die in dat kader gedaan worden op korte termijn openbaar zullen worden, zodat wij hieraan samen met de NVvP, VPhuisartsen en de KNMG een vervolg kunnen geven.

Aanpassingen zijn nodig

Er zijn meer uitspraken die een schokeffect onder artsen veroorzaakten. Heel dokterend Nederland verbaasde zich over de berisping van de specialist ouderengeneeskunde die, misschien tegen beter weten in, in haar eentje de zorg voor honderden kwetsbare ouderen in de lucht probeerde te houden. Zoals we ook nu weer merken levert de recente geschiedenis helaas ook uitspraken van tuchtcolleges die voor veel onduidelijkheid zorgen. Dit heeft meer angst en defensieve zorg tot gevolg. De laatste evaluatie van het tuchtrecht onder de Wet BIG had destijds als conclusie dat er wel degelijk aanpassingen nodig zijn om de juiste werking van het tuchtrecht voor ogen te houden.

Petitie Meer recht dan tucht

Een groep zorgverleners is een petitie gestart voor een beter functionerend tuchtrecht.

Nieuws

Via de WaarneemApp kun je vanaf nu direct waarneemcontracten opstellen. Jouw waarneemcontract maken gaat daardoor een stuk sneller. Nadat je

Huisartsen Marie Annet en Sharon hebben een innovatieve nulpraktijk geopend. In dit blog neemt Marie Annet je mee op dit

Van 27 tot en met 31 mei is het de week van de infectie preventie met deze keer ook een