Spring naar content

LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld vertrekt

Mirjam van ’t Veld heeft besloten per 1 maart 2023 te stoppen als voorzitter van de LHV. In goed overleg zijn we tot de gezamenlijke conclusie gekomen dat de huidige fase van de vereniging een andere voorzitter vraagt.

Sinds juli 2021 was Mirjam van ’t Veld voorzitter van onze vereniging. Het is een roerige tijd voor de huisartsenzorg en de LHV. Niet in het minst vanwege de gesprekken en besluitvorming over het Integraal Zorgakkoord (IZA) en nu de uitwerking van deze afspraken. Mirjam is intensief betrokken geweest bij de start van het IZA-traject, maar heeft de ontwikkelingen vorig jaar vanwege ziekte noodgedwongen vanaf de zijlijn moeten volgen. Na haar terugkeer hebben we geconstateerd dat het lastig is om de aansluiting met elkaar weer te vinden. Daarom nemen we in goed overleg afscheid van elkaar.

Vicevoorzitter Aard Verdaasdonk neemt het voorzitterschap waar.

Nieuws

Geef prioriteit aan het nemen van maatregelen om het oplopende geneesmiddelentekort in Nederland aan te pakken. Deze dringende oproep doen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 14 maart werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de inzet van de LHV op

In de afgelopen dagen is onduidelijkheid ontstaan over ANW tarieven op 1e paasdag en 1e pinksterdag. De LHV heeft dit