Spring naar content

LHV, VPH, DBH en InEen starten petitie: zorg voor de basis

Zorg voor de basis: dat is onze oproep samen met VPHuisartsen, De Bevlogen Huisartsen en InEen aan minister van VWS Fleur Agema. Steun jij ook onze petitie? In dit bericht vind je de petitie en kun je direct steunen.

Zorg voor de basis, dan zorg je voor de huisartsenzorg. De patiëntenzorg van de huisarts is de basis van de zorg voor alle Nederlanders. Het is cruciaal dat iedereen in Nederland een eigen huisarts heeft waar burgers laagdrempelig terecht kunnen, want mensen met een vaste huisarts leven gezonder én langer. Daarom is het cruciaal dat de huisartsenzorg bereikbaar en beschikbaar blijft voor iedereen.

De petitie

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), VPHuisartsen, De Bevlogen Huisartsen (DBH) en InEen vragen de nieuwe minister van VWS Fleur Agema om te zorgen voor:

  1. Kostendekkende tarieven in de basishuisartsenzorg
    Meer consulten en extra inspanning moeten lonen en niet de basiszorgtarieven verlagen: de bekostiging van de basishuisartsenzorg moet het startpunt zijn, niet het sluitstuk.
  2. Loon naar werken voor de huisarts
    De huisartsenzorg levert grote inspanningen om de zorg overeind te houden. Dat verdient waardering en een passende beloning om dit in de toekomst te blijven doen. Dus geen onbegrijpelijke rekenkundige methodes met werkweken van 36 uur: doe recht aan de werkelijke inzet van de huisarts.
  3. Toekomstbestendige bekostiging voor de huisarts met meer medewerkers en (zorg)taken
    De berekening en de keuzes van de NZa zijn onnavolgbaar. Terugkijken naar 2022 en omrekenen naar 2025 biedt de huisarts niet de zekerheid en de ruimte om te investeren in meer praktijken en passende huisvesting. De huisartszorg verdient een bekostiging met oplossingen voor nu en perspectief voor de toekomst.

Op  bovenstaande manier geeft het nieuwe Kabinet invulling aan het hoofdlijnenakkoord waarin ze aankondigen de eerste lijn te versterken. Met de steun van de minister voor een toekomstbestendige bekostiging van de patiëntenzorg van onze huisartsen en hun teams houden we samen de zorg op de been.

Steunen

Laat jij je steun voor huisartsen en toekomstbestendige huisartsenzorg blijken? Teken dan de petitie.

Wil je helpen meer bereik te geven aan deze actie? Stuur deze link door naar je collega’s of deel via onderstaande knoppen op sociale media. Je kunt ook onze sociale media berichten van LinkedIn, Twitter, Instagram of Facebook delen.

Nieuws

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de prestatie- en tariefbeschikking voor 2025 gepubliceerd. In dit bericht geven we een overzicht van

De NZa heeft op 1 juli de nieuwe tarieven gepubliceerd voor 2025. Deze tarieven zijn berekend op basis van het

De NZa heeft de eerste bouwsteen voor de nieuwe tarievenberekeningen 2025 op haar website gepubliceerd. De nieuwe tarieven voor de