Spring naar content

LHV vraagt VWS en ZN om extra garanties bij Integraal Zorgakkoord

Minister Kuipers van VWS stelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor de realisatie van de afspraken over de huisartsenzorg in het integraal zorgakkoord. Die toezegging heeft de LHV na intensief overleg met de minister dit weekend gekregen. Ruim 3000 huisartsen vulden de LHV-peiling over het IZA in en lieten duidelijk weten zeer weinig vertrouwen te hebben in de realisatie van de afspraken. Het LHV-bestuur heeft begrip voor deze zorgen en heeft daarom om extra garanties gevraagd. Het woord is nu aan de landelijke ledenvergadering. Maandagavond 12 september neemt deze een besluit over het tekenen van het zorgakkoord, met deze toezegging van de minister.

Het LHV-bestuur tilt zwaar aan het gebrek aan vertrouwen in het IZA. Wij begrijpen de zorgen van huisartsen over de rol van zorgverzekeraars, de afdwingbaarheid van de afspraken en de nog uit te werken punten. In de laatste versie van het akkoord ziet het bestuur weliswaar passende oplossingen voor de urgente problemen in de huisartsenzorg, maar het gebrek aan vertrouwen in de uitvoering is groot omdat concrete uitwerking op sommige onderdelen ontbreekt. Dit hebben we direct na het sluiten van de ledenpeiling donderdag 8 september nogmaals met spoed aangekaart. Intensief overleg met de minister, ZN en NZa heeft nu als resultaat dat de minister de huisartsen extra toezeggingen heeft gegeven die het vertrouwen moeten vergroten dat de afspraken in het zorgakkoord ook gerealiseerd worden en dat de toegezegde financiële middelen daadwerkelijk en volledig daar terecht komen waar ze voor bestemd zijn.

Ledenpeiling

Volgens de leden van de LHV biedt het IZA maar gedeeltelijk de oplossingen die de huisartsenzorg zo hard nodig heeft. De recente ledenpeiling is ingevuld door ruim 3.000 huisartsen en de uitkomsten laten vooral zien dat zij weinig vertrouwen hebben in de daadwerkelijke realisatie van de afspraken. Met name het vertrouwen in zorgverzekeraars is bijzonder laag. Ervaringen met eerdere hoofdlijnenakkoorden, contractering en herhaaldelijke onderbesteding van het budget voor de huisartsenzorg spelen hierbij een belangrijke rol.

Bijdrage aan oplossing

Het bestuur verwacht dat tekenen van het akkoord bijdraagt om voor alle huisartsen en hun patiënten meer Tijd voor de patiënt mogelijk te maken en te zorgen dat het ANW-plan van LHV, VPH, InEen en NHG kan worden uitgevoerd met de daarvoor noodzakelijk tarief aanpassingen en differentiatie.  Daarmee hebben onze belangrijkste punten een plek gekregen in het akkoord. Het LHV-bestuur is van mening dat de huidige afspraken in het IZA kunnen bijdragen aan het oplossen van de problemen in de huisartsenzorg en de zorg in brede zin. Daarom hebben we na een lang en intensief onderhandelingstraject besloten om de laatste versie van het akkoord aan onze leden voor te leggen. De minister heeft nu zijn commitment extra op schrift gesteld en zijn directe betrokkenheid en aanspreekbaarheid op de uitvoering toegezegd.

Op maandagavond 12 september beoordeelt de landelijke ledenvergadering het akkoord, en de nu toegevoegde brief van de minister met zijn toezegging. Met het advies van de leden en van het LHV-bestuur hierover neemt zij een besluit. Het woord is nu aan de landelijke ledenvergadering maandag aanstaande. We berichten u zo snel mogelijk na de ledenvergadering over het besluit.

Nieuws

Geen items gevonden