Spring naar content

Minder verwijzingen van huisartsen nodig door afspraken in de ggz

Minder verwijzingen van huisartsen nodig door afspraken in de ggz

19 februari 2020

Per 1 januari 2020 zijn de verwijsafspraken voor geestelijke gezondheidszorg gewijzigd. Deze afspraken zouden er toe moeten leiden dat er minder vaak een beroep wordt gedaan op de huisarts om een verwijzing naar de ggz te herhalen.

Beleid en bekostiging afbeelding

De afspraken zijn gemaakt in het kader van ‘Ontregel de zorg’ en zijn bedoeld om de administratieve lasten voor ggz-behandelaars te verlagen. Ook zou de druk op de huisarts hierdoor moeten verminderen.

Wanneer is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk?

De belangrijkste afspraken voor u als huisarts:

  • Uw verwijzing is nodig in de volgende situaties:
    • Bij de start van diagnostiek en behandeling in de generalistische basis-ggz dan wel gespecialiseerde ggz.
    • Bij de gespecialiseerde ggz: bij een terugval van dezelfde zorgvraag na 365 dagen.
    • Bij de generalistische basis-ggz: na het verstrijken van 365 dagen in zorg (met uitzondering van chronische patiënten) en wanneer sprake is van een nieuwe zorgvraag.
  • De wachttijd voor de patiënt tussen het moment van aanmelden bij de ggz-aanbieder en de intake bij de ggz-aanbieder heeft geen invloed meer op de geldigheid van de verwijzing door de huisarts. De enige termijn die hierin nog speelt, is tussen het moment van het geven van de verwijzing en het moment dat de patiënt zich aanmeldt bij de ggz-aanbieder. Tussen het schrijven van de verwijzing en het aanmelden mag niet meer dan 9 maanden (275 dagen) zitten.
  • Bij doorverwijzing binnen de ggz hoeft de huisarts geen verwijsbrief te maken.
  • Er staat ook duidelijker in beschreven dat de ggz de huisarts op de hoogte zal brengen wanneer zij bij een patiënt een behandeling start en beëindigt, en in sommige situaties ook tussentijds.

Een ggz-behandelaar zou dus alleen in de hierboven genoemd situaties huisartsen kunnen vragen om een verwijzing. Wordt u toch in een andere situatie gevraagd om een (nieuwe) verwijzing te maken? Meldt dan aan de ggz-behandelaar dat dat volgens deze afspraken niet meer hoeft. Alle ggz-aanbieders vallen onder deze afspraken.

Deze afspraken zijn een vervolg op de eerdere gemaakte afspraken uit 2017, van de branche- en beroepsverenigingen uit de ggz en uit de huisartsenzorg en de zorgverzekeraars.

Wachttijden onverminderd zorgelijk

Deze afspraken zullen de wachttijden in de ggz – en de consequenties die u daarvan merkt in de huisartsenpraktijk – vanzelfsprekend niet oplossen. Het zorgt er hoogstens voor dat u tussentijds geen nieuwe verwijsbrief hoeft te maken voor patiënten die lange tijd op een wachtlijst staan.

De LHV blijft onverminderd aandacht vragen voor de zorgen van huisartsen over de toegang tot de ggz.

Nieuws

Patiënten met complexe psychische of sociale problematiek moeten eerder op de juiste plek zorg krijgen. In het Integraal Zorgakkoord is

In de rubriek ‘Wat zeggen de politieke partijen over…’ lichten we elke week een onderwerp uit waarvoor de LHV steeds

Voor veel huisartsen is het herkenbaar: je hebt een patiënt die urgente zorg nodig heeft in de ggz, maar je