Spring naar content

Minister erkent urgentie voor oplossingen geneesmiddelentekorten

Minister Dijkstra heeft een Kamerbrief gepubliceerd over de geneesmiddelentekorten. Daarin laat zij duidelijk blijken dat zij de urgentie van de medicatietekorten voelt. Wij kunnen ons vinden in de oplossingsrichtingen van de minister. Tegelijk zien we ook dat duidelijkere randvoorwaarden nodig zijn om de oplossingen te realiseren.

De ontwikkeling dat patiënten, artsen en apothekers regelmatig worden geconfronteerd met niet-leverbare geneesmiddelen is een zeer zorgelijke ontwikkeling. In de eerste plaats voor patiënten, maar ook voor artsen en apothekers. LHV en NHG zijn al langer bezig om met betrokken partijen naar oplossingen te zoeken en aandacht te vragen voor het probleem.

Huisartsen worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van de geneesmiddelentekorten. Wij vinden het een belangrijke stap dat de minister de urgentie van de tekorten ook voelt en erkent in een Kamerbrief. Wij onderstrepen de urgentie.

De maatregelen

De minister stelt een aantal maatregelen voor om de geneesmiddelentekorten aan te pakken:

  • Voorraden en leveringszekerheid vergroten
  • Verplaatsen van de productie van geneesmiddelen naar dichterbij
  • Loslaten van het preferentiebeleid bij tekorten daar waar het kritische geneesmiddelen betreft

Daarnaast noemt de minister oplossingen, waarmee wij al langer bezig zijn:

  • De voorschrijver adviseren over geneesmiddelalternatieven bij tekorten
  • Mogelijk maken dat een apotheker bij tekorten een recept omzet in een alternatief geneesmiddel. In een werkgroep met KNMP denken LHV en NHG na over de rol van de apothekers bij landelijke tekorten van geneesmiddelen
  • Stimuleren van een kritische inschatting bij het bepalen of een geneesmiddel wel nodig is. Huisartsen zijn hier al heel kritisch op.

Concretere randvoorwaarden nodig

Uit de brief blijft onduidelijk welke randvoorwaarden de minister voorstelt om tot een oplossing te komen. We vragen de minister op korte termijn de randvoorwaarden te concretiseren.

Ook met het invoeren van deze maatregelen zal het geneesmiddelentekort niet op korte termijn opgelost zijn. Wij zien uit naar reactie van de minister en blijven ons inzetten voor het terugdringen van de tekorten.

Lees de Kamerbrief hier.

Nieuws

Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen VWS, Zorgverzekeraars Nederland en LHV, NHG en InEen over de stagnatie

Hoe kan je als huisarts bijdragen aan een schonere wereld? Naast het e-book De groene huisartsenpraktijk zijn er nu ook

Het LHV-bestuur sprak in de Landelijke Ledenvergadering met de afgevaardigde ambassadeurs over de stand van zaken rond de IZA-afspraken. De