Spring naar content

Minister Helder neemt onderzoeksrapport ‘Stop de stapeling’ in ontvangst

De stapeling van administratieve lasten uit wet- en regelgeving heeft grote impact op de kwaliteit en continuïteit van de eerstelijnszorg. Dat blijkt uit de 23 praktijkverhalen in het narratieve onderzoek ‘Stop de stapeling’ van de Eerstelijnscoalitie. Minister Helder nam op 18 oktober het onderzoeksrapport in ontvangst.

Onevenredige belasting

Hoewel iedereen het erover eens is dat de administratieve belasting in de zorg naar beneden moet, worden zorgaanbieders in de praktijk onverminderd geconfronteerd met nieuwe wet- en regelgeving die lastenverzwarend uitpakt. De stapeling van deze administratieve lasten raakt met name de kleinschalige zorgaanbieders in de eerste lijn, zoals huisartsen, apothekers, tandartsen en verloskundigen. Zij zijn in vergelijking met grote zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, onevenredig veel tijd, energie en geld kwijt aan verantwoordingseisen en administratie.

De administratieve lasten zijn door de jaren heen enorm toegenomen. Ik denk dat ik 30 procent van de tijd bezig ben met administratieve zaken, Voor een deel hoort het erbij, maar er zit ook een deel bij dat z’n doel voorbijschiet

verloskundige en manager verloskundigenpraktijk

Gevolgen in de praktijk

In het onderzoek vertellen 23 zorgaanbieders over de concrete gevolgen die zij in de praktijk ondervinden van administratieve verplichtingen en verantwoordingseisen. Zij vertellen over de tijd en energie die het kost om complexe regelgeving te doorgronden. Over de kosten die het met zich meebrengt en de invloed die het heeft op hun werkplezier. En over hun vrees dat de sterke toename van administratieve lasten jonge zorgverleners ervan weerhoudt te kiezen voor het vak of voor een eigen praktijk.

De tandartsen die van de opleiding komen worden zzp’er of gaan in loondienst omdat ze weten dat ze als praktijkeigenaar een groot deel van hun tijd kwijt zijn aan regels en gedoe

jeugdtandarts en praktijkeigenaar

Betrekken eerstelijnszorgaanbieders

De Eerstelijnscoalitie stelt het zeer op prijs dat minister Helder het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport in ontvangst wil nemen. Eerder toonde de minister zich ook ontvankelijk voor geluiden uit het veld door het indrukken van de pauzeknop voor de openbare jaarverantwoording. De Eerstelijnscoalitie hoopt dat deze verhalen uit de praktijk nog meer inzicht geven in de complexiteit en de kosten die elke nieuwe administratieve handeling in de praktijk met zich meebrengt.

Ellemieke Hin, bestuurslid KNMT die samen met Reinier Bax (bestuurslid KNMP) en Guus Jaspar (bestuurslid LHV), namens de ELC, het rapport aanbood: “Wij hopen op een nieuw publiek debat over verantwoording en praktijkhouderschap in de eerstelijnszorg. Door eerstelijns zorgaanbieders meer te betrekken bij relevante wetgevingstrajecten kan wetgeving worden gerealiseerd die in de praktijk goed werkbaar en passend is.”

Minder papier, meer tijd en werkplezier

Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport nam het rapport met belangstelling in ontvangst. “Met het actieplan `(ont)regel de Zorg` halen we, samen met het werkveld, een hoop administratieve druk weg bij zorgverleners. Dat is belangrijk, want zo zorgen we ervoor dat er meer tijd is om zorg te verlenen en plezier in het werk te houden. Maar we zijn er nog niet. Regeldruk blijft een veelkoppig monster dat groeit en groeit. Daarom is het vervolgadvies van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving van vorige week zeer welkom. De aanbevelingen geven richting om het verantwoordingsstelsel sneller en fundamenteel te wijzigingen. Zodat je straks alleen nog hoeft te verantwoorden wat écht nodig is om goede zorg te leveren. Minder papier, meer tijd en werkplezier. Ik ga ermee aan de slag, samen met alle partijen van het Integraal Zorgakkoord.

Op de foto (vlnr): Reinier Bax (KNMP), Conny Helder, Ellemieke Hin (KNMT), Guus Jaspar (LHV), Ruben Meijer (Bouf Legal)

Over het onderzoek

Voor het onderzoek zijn 23 zorgaanbieders uit de eerstelijnszorg geïnterviewd: 7 huisartsen, 5 apothekers, 2 tandartsen, 4 verloskundigen en 5 vrijgevestigde praktijken (logopedie, diëtist, psycholoog ect.). In de interviews is gevraagd naar ervaringen met administratieve verplichtingen uit zowel huidige wetgeving als nieuwe wetgeving.

Over de Eerstelijnscoalitie

De Eerstelijnscoalitie (ELC) bestaat uit negen eerstelijnsorganisaties:  KNMP (apothekers), KNMT (tandartsen), KNOV (verloskundigen), LHV (huisartsen), LVVP (vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten), PPN (paramedici), NVM -mondhygiënisten, NVvP (podotherapeuten) en ONT (tandprothetici).

Nieuws

Hoe komen we tot een nieuw gesprek over verantwoording in de zorg? Deze vraag stond centraal bij het Politiek Café

De Eerstelijnscoalitie (ELC) onderschrijft de urgentie om de eerstelijnszorg te versterken. Maar dan moet het nieuwe kabinet wel werk maken

Is jouw praktijk verplicht om intern toezicht in te richten en wil je weten hoe je dit kunt aanpakken? Kom