Spring naar content

Modernisering geneesmiddelen vergoedingssysteem leidt tot veel onrust bij patiënten en zorgverleners

De Tweede Kamer debatteert op woensdagavond 16 juni met minister Van Ark (Medische Zorg) over het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De minister heeft besloten om inwerkingtreding van de modernisering van het GVS met een jaar uit te stellen en af te zien van uitbreiding van Medische Noodzaak (MN) naar het GVS. Het NHG en de LHV hebben zware kritiek op de plannen van de minister en verzoeken af te zien van deze zogenoemde modernisering van het GVS en de medische beroepsrichtlijnen leidend te laten zijn om besparingen te realiseren.

Vanuit NHG en LHV en andere zorgkoepels is unanieme zwaarwegende kritiek op de plannen om kosten te besparen door het GVS te moderniseren. In diverse overleggen met het ministerie van VWS is hier aandacht voor gevraagd, maar geen gehoor aan gegeven. De modernisering is dan wel opgeschort, maar de bezwaren staan nog steeds overeind:

  • de patiënt moet meer bijbetalen aan noodzakelijke geneesmiddelen
  • om bijbetaling door patiënten te voorkomen zal de huisarts in een aantal gevallen gedwongen moeten afwijken van NHG-richtlijnen
  • wisselen van geneesmiddelen brengt veel onrust met zich mee en daarmee risico op medicatiefouten
  • nog meer ad hoc ‘reparaties’ en uitbreidingen van het verouderde GVS zijn niet constructief en leiden tot toename van een nu al log en niet transparant GVS

Gedwongen bijbetalen of ander geneesmiddel

Door af te zien van uitbreiding van Medische Noodzaak (MN) naar het GVSzullen patiënten gedwongen worden bij te betalen of over te gaan naar een ander geneesmiddel of andere geneesmiddelgroep. Huisartsen zullen gedwongen worden af te wijken van hun eigen richtlijnen. Omdat we solidariteit in de zorg belangrijk vinden kiezen we in NHG-richtlijnen bij gelijke effectiviteit en veiligheid voor geneesmiddelen met de laagste kosten. Het GVS plaatst in een aantal gevallen echter ook niet-gelijkwaardige geneesmiddelen in een cluster. Ook in die clusters met niet-gelijkwaardige geneesmiddelen verwacht VWS een besparing te halen.

Geen modernisering maar herijking van tarieven

Door de voorgestelde modernisering zal een ongekend groot aantal patiënten geconfronteerd worden met het moeten wisselen van één of meerdere geneesmiddelen. Het wisselen van een geneesmiddel vereist zorgvuldige begeleiding en vraagt tijd en aandacht. Denk hierbij aan extra monitoring van bijwerkingen en bloedonderzoeken bij wisselen van bloedverdunners. De gevolgen van wisselen zullen veel onrust geven bij patiënten en zorgverleners. In het plan van de minister zien wij geen modernisering maar een herijking van tarieven.

Wat willen wij?

Beroepsrichtlijnen moeten leidend zijn. In NHG-richtlijnen wordt bij gelijkwaardige geneesmiddelkeuzen gekozen voor de variant met de laagste kosten. Op die manier zijn besparingen mogelijk met aanzienlijk minder administratieve lasten, betere medicatieveiligheid én meer draagvlak.

Eerder nieuwsbericht

Artsen en apothekers pleiten bij minister voor richtlijngericht voorschrijven